حدیث روز/ دلت را سالم نگه دار

حدیث روز/ دلت را سالم نگه دار

امیرالمومنین علیه السلام:
دلت براى تو سالم نخواهد شد، مگر آن گاه که براى مؤمنان همان پسندى که براى خود مى پسندى

میزان الحکمه، ج ۹، ص ۵۱۰دیدگاهها بسته شده است.