درخواست بررسی بر اجرای کامل تبصره ماده ۳۸ قانون جامع از نمایندگان مجلس

درپی درخواست اجرایی شدن ماده ۱۹۰ و رفع تبعیض ایجاد شده بین آزادگان نیروهای مسلح ، اعم از جانبازان و آزادگان که حقوق و کلیه تسهیلات آنها به واسطه اعمال ماده ۳۸ و ۳۹ از آن ها صلب شده است،آزادگان و جانبازان بر آن شدند که درخواست بررسی خود را طی نامه ای به نماینگان مجلس مطرح کنند.این مورد به علت به هم ریختن اوضاع اقتصادی و معیشتی این عزیزان انجام گرفته است. وطی این نامه از نمایندگان درخواست گردیده هم اکنون که احکام حقوقی آنان توسط سپاه صادر شده ولی وزارت دفاع از اجرای قانون سرباز میزند اقدامی در جهت رفع تبعیض و اجرای عدالت بین اقشار جانبازان بسیجی و سرباز ارتش بعمل آوردند و موجبات رفع بدبینی از جانبازان و سوخته دلان بسیجی به دلیل عدم اجرای قانون و عدالت از مسئولین نظام را از بین ببرند.

 

سرور ارجمند جناب آقای دکتر کامران
نماینده محترم مردم و ایثارگران در مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
ضمن سپاس و قدر دانی از زحمات و عنایات شما بزرگواران نسبت به ایثارگران ،پیرو حمایت های بعمل آمده از سوی بعضی مسئولین و تلاش شبانه روزی در طی دو سال اخیر ۱۱۶ نفر آزاده جانباز استان اردبیل به عنوان پایلوت با همکاری سپاه پاسداران جهت اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران که همان اصلاح قانون ماده ۱۹۰ قانون سپاه طبق دستور رهبر معظم انقلاب در سال ۸۲ میباشد، به استحضار میرساند:
هم اکنون احکام حقوقی آنان توسط سپاه صادر شده . ۲میلیارد تومان نیز معاونت برنامه ریزی روئیس جمهور (برای سال ۱۳۹۳) برای اجرای قانون به نام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) تخصیص یافته ولی وزارت دفاع از اجرای قانون سرباز میزنند و تنها بهانه ی آنان عدم تضمین تامین اعتبار بودجه ۱۳۹۴ میباشد از طرفی سپاه پاسداران طی صورتجلسه ای اعلام داشته است:تعداد ۱۵۰۰۰نفر جانباز بسیجی و سربازان ارتش مشمول قانون فوق الذکر میباشند ک مقرر گردیده طی پنج سال آینده نسبت به اعمال قانون برای آنان اقدام نماید.بنابراین پیرو نامه شماره ۵۶۱۰مورخ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ به ریاست محترم کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تصویر پیوست عنایت فرمایید.مبلغ(۲۰)بیست میلیارد تومان اعتبار بابت اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون جامع(همان ماده ۱۹۰ قانون سپاه)به ردیف اعتباری وزارت دفاع تخصیص یابد تا اقدامی در جهت رفع تبعیض و اجرای عدالت بین اقشار جانبازان بسیجی و سرباز ارتش بعمل آید و رفع بدبینی از جانبازان و سوخته دلان بسیجی به دلیل عدم اجرای قانون و عدالت از مسئولین نظام میگردد.
مجمع آزادگان و ایثارگران ایران اسلامی
دبیر مجمع
حسن محمدی

Picture 107

 

سرکار علیه حاجیه خانم اخوان
نماینده محترم مردم و ایثارگران در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ضمن سپاس و قدر دانی از زحمات و عنایات شما بزرگواران نسبت به ایثارگران ،پیرو حمایت های بعمل آمده از سوی بعضی مسئولین و تلاش شبانه روزی در طی دو سال اخیر ۱۱۶ نفر آزاده جانباز استان اردبیل به عنوان پایلوت با همکاری سپاه پاسداران جهت اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران که همان اصلاح قانون ماده ۱۹۰ قانون سپاه طبق دستور رهبر معظم انقلاب در سال ۸۲ میباشد، به استحضار میرساند:
هم اکنون احکام حقوقی آنان توسط سپاه صادر شده . ۲میلیارد تومان نیز معاونت برنامه ریزی روئیس جمهور (برای سال ۱۳۹۳) برای اجرای قانون به نام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) تخصیص یافته ولی وزارت دفاع از اجرای قانون سرباز میزنند و تنها بهانه ی آنان عدم تضمین تامین اعتبار بودجه ۱۳۹۴ میباشد از طرفی سپاه پاسداران طی صورتجلسه ای اعلام داشته است:تعداد ۱۵۰۰۰نفر جانباز بسیجی و سربازان ارتش مشمول قانون فوق الذکر میباشند ک مقرر گردیده طی پنج سال آینده نسبت به اعمال قانون برای آنان اقدام نماید.بنابراین پیرو نامه شماره ۵۶۱۰مورخ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ به ریاست محترم کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تصویر پیوست عنایت فرمایید.مبلغ(۲۰)بیست میلیارد تومان اعتبار بابت اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون جامع(همان ماده ۱۹۰ قانون سپاه)به ردیف اعتباری وزارت دفاع تخصیص یابد تا اقدامی در جهت رفع تبعیض و اجرای عدالت بین اقشار جانبازان بسیجی و سرباز ارتش بعمل آید و رفع بدبینی از جانبازان و سوخته دلان بسیجی به دلیل عدم اجرای قانون و عدالت از مسئولین نظام میگردد.
مجمع آزادگان و ایثارگران ایران اسلامی
دبیر مجمع
حسن محمدی

Picture 106

بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای امیری آبادی
موضوع:انتقال ردیف اعتباری اصلاح ماده ۱۹۰ سپاه از جدول ۱۸ به ردیف ۱۱۱۱۳۰ردجا
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام؛ به اطلاع میرساند:
به منظور رفع تبعیض بین جانبازان و آزادگان بسیجی و سرباز سپاه با سایر نیروهای مسلح ماده ۱۹۰ قانون و مقررات استخدامی سپاه توسط مجلس شورا ی اسلامی اصلاح گردید و در بودجه سال ۹۳ کشور مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در جدول شماره ۱۸ موضوع بند ج تبصره ۳ ماده واحده مصوب گردیده که متاسفانه علیرقم پیگیری های سپاه و تعدادی ا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رقمی بابت این موضوع در سال ۹۳ واگذار نگردید .
دولت در لایحه ی بودجه سال ۹۴ کل کشور نیز مجددا این اعتبار را در جدول شماره ی ۱۸ پیشنهاد داده ک قطعا قابل وصول نمیباشد لذا جهت اجرای قانون یاد شده درخواست میگردد نسبت به اصلاح ردیف فوق و حذف از جدول شماره ۱۸ و انقال در ذیل بودجه وزارت دفاع(سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)ردیف ۱۱۱۱۳۰ بابت پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سرباز اصلاح ماده ۱۹۰ قانون استخدامی سپاه مساعدت و اقدام فرمایید.

با تشکر
سرتیپ دوم پاسدار احمد کریمی
معاون نیروی انسانی سپاه

Picture 108دیدگاهها بسته شده است.