حدیث روز/ بدتریم مردم در پیشگاه خداوند

حدیث روز/ بدتریم مردم در پیشگاه خداوند

روز قیامت، بدتریم مردم در پیشگاه خداوند کسانی هستند، که مردم ار ترس گزندشان به آنها احترام بگذانددیدگاهها بسته شده است.