تجمع پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در اعتراض به اعمال سهمیه ۵ درصدی ایثارگران در مقابل مجلس

تجمع پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در اعتراض به اعمال سهمیه 5 درصدی ایثارگران در مقابل مجلس

جمعی از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد و دستیاری پزشکی با تجمع مقابل مجلس، به اعمال سهمیه پنج درصدی ایثارگران اعتراض کردند.

صبح امروز جمعی از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های مختلف همچون امیرکبیر، علامه، شهید بهشتی و علوم پزشکی به اعمال سهمیه پنج درصدی ایثارگران و ادغام با سهمیه ۲۵ درصدی در آزمون دستیاری پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی مقابل مجلس تجمع کردند. این تجمع‌کنندگان خواستار اصلاح این مصوبه از سوی نمایندگان شدند.

ایسنادیدگاهها بسته شده است.