سؤالات ایثارگران در حوزه اشتغال

سؤالات ایثارگران در حوزه اشتغال

پرسش : نحوه رسیدگی به شکایت ایثارگران ازمحل اشتغال خود چگونه است؟

پاسخ : چنانچه دستگاه های احصاء شده در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به اجرای مفاد قانون تمکین ننمایند شخص ایثارگر می تواند از طریق نماینده کمیسیون ماده ۱۶ دراستان مربوطه به منظور پیگیری وتشکیل پرونده اقدام نماید.


پرسش : شرایط رسیدگی به درخواست اعاده به کار ایثارگران چیست؟

پاسخ : اعاده به کار ایثارگران به استناد ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قابل رسیدکی در کمیسیون ماده ۱۶می باشد، در صورتی که موارد اولیه تشکیل پرونده توسط نماینده های استان انجام شود.


پرسش : نحوه ارائه ورسیدگی به اعتراض ایثارگران درکمیسیون ماده ۱۶ چگونه است؟

پاسخ : وظایف کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به تقاضای جامعه هدف (جانباز، آزاده، خانواده شهدا) از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوبه ۷۴/۳/۳۱ و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دستگاههای احصاء شده در قوانین مذبور میباشد لذا نحوه تشکیل پرونده ورسیدگی به خواسته ها مستلزم طی نمودن فرایند تشکیل پرونده برابر ضوابط و دستورالعمل،که توسط نمایندگاهای کمیسیون ماده ۱۶ مستقر در ادارات کل بنیاد شهیدوامور ایثارگران استانها انجام و نهایتاً به دبیرخانه مرکزی این کمیسیون جهت تصمیم نهایی و صدور رای ارسال می گردد بنابراین برای رسیدگی به خواسته عزیزان بدواً موضوع ازطریق نماینده های استانی انجام می پذیرد.


پرسش : شرایط ونحوه شرکت درکمیسیون حالت اشتغال چیست؟

پاسخ : درخواست متقاضیان کمیسیونهای حالت اشتغال از سوی ادارات پذیرش استانها به اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران ارجاع شده و پس از تایید واجد شرایط بودن متقاضیان ، در نوبت کمیسیون پزشکی قرار خواهند گرفت .(جزئیات بیشتر در خصوص شرایط شرکت در کمیسیون حالت اشتغال در اختیار اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران می باشد.)


پرسش : حقوق حالت اشتغال ومستمری جانبازان چگونه تعیین می گردد؟

پاسخ : به آندسته از جانبازانی که پس از شرکت در کمیسیون های پزشکی بنیاد و یا کمیسیون های تعیین ازکارافتادگی نیروهای مسلح، ازکارافتادگی کلی آنان مورد تائید کمیسیون های مربوطه قرار گیرد مشمول دریافت حقوق حالت اشتغال خواهند شد و آندسته ازجانبازان که شاغل در دستگاه ها هستند ازطریق محل کارخود و برای غیر شاغلین توسط بنیاد حقوق پرداخت می گردد. همچنین به استناد بند (ه) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۴ برای آندسته از جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال کلی فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت بر اساس اعتبار تخصیص داده شده تا پایان سال مالی پرداخت می گردد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *