اعلام شرایط بازگشت به خدمت ایثارگران بازنشسته

جانبازان و آزادگانی که بازنشسته شده اند مشمول حکم ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند.

در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۹مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است؛ مقنن در ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر کرده که دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری کرده اند، صرفاً برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام کنند.

افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود.

نظر به اینکه عبارت قطع همکاری مصرح در متن ماده قانونی مذکور اعم است از بازنشستگی، بازخریدی و استعفا، بنابراین جانبازان و آزادگانی که بازنشسته شده اند مشمول حکم ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند و البته با توجه به اینکه در بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جانبازان و آزادگان شرایطی پیش بینی شده است، شرایط مذکور نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد.

منبع : پایگاه خبری حیاتپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *