استفاده از مأموریت آموشی جانبازان، منحصر به کارمندان رسمی نیست

استفاده از مأموریت آموشی جانبازان، منحصر به کارمندان رسمی نیست

استفاده از مأموریت آموشی جانبازان، منحصر به کارمندان رسمی نیست (دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۸ مورخ ۸/۳/۱۳۹۸ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

رأی هیئت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً بند پ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ، مستخدم جانباز را : «کلیه مستخدمان دستگاهها که به موجب بند “ب” ماده (۲) قانون جانباز شناخته شده یا می‌شوند و دارای درصد جانبازی‌می‌باشند.» شناخته است و در ماده ۳ همین آیین نامه مقرر شده: «کلیه دستگاهها مکلفند با مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود که در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تأیید پذیرفته می‌شوند موافقت‌نمایند.» و از آنجائیکه ماده ۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را شامل رسمی و پیمانی دانسته است لذا مجوز ماموریت آموزشی جانبازان رسمی و پیمانی به موجب ماده ۳ آیین نامه مذکور داده شده است و مفاد ‌ماده ۹ آیین نامه که مقرر داشته استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکان‌پذیر می‌باشد جنبه تاکیدی داشته و موید این است که علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی ، اعطای ماموریت آموزشی به مستخدمین رسمی آزمایشی نیز امکان پذیر است و از مفاد ماده ۹ آیین نامه مذکور ممنوعیت ماموریت آموزشی برای سایر وضعیت های استخدامی استنباط نمی شود بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود .

این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداریپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *