ماده ۳۸ (۱۹۰) به تمام واحدهای استانهای اعزام کننده ابلاغ شد

قابل توجه آزادگان جانباز بسیجی ؛ سرباز سپاه و پاسدار

طی خبرهای موثق باخبر شدیم نامه ابلاغیه اجرای ماده ۳۸ (۱۹۰ ) بسیجی ؛ سرباز سپاه و پاسدار به تمامی واحدهای استان های اعزام کننده سپاه اعلام شده و مسئولین اعزام کننده موظفند از ۲۰ آذر تشکیل پرونده با همکاری خودتان انجام دهند.

آزادگان جانباز که در مرکز استانها زندگی می کنند لطفا با مسئولین ایثارگران واحدهای اعزام کننده جلسه گذاشته و نتیجه آن را برایمان ارسال نمایید تا بقیه آزادگان بسیجی ؛ سرباز سپاه و پاسدار که در شهرستانها هستند اطلاع کافی را بدست بیاورند.دیدگاهها بسته شده است.