زیرک ترین رهبر/ وی کاری کرد که دشمنانش هم برای حضور مردم در انتخابات ایران تبلیغ کنند!

نوام چامسکی مشهورترین تئوریسین و تحلیلگر غرب با اشاره به انتخابات روز گذشته در ایران و شکست استراتژی غربی ها در این انتخابات، گفت: آیت الله خامنه‌ای زیرک‌ترین و سیاست‌مردترین فرد جهان است و کاری کرده که حتی دشمنان بزرگ ملتش هم برای حضور مردمش در صحنه‌ی انتخابات تبلیغ میکنند.

وی ادامه داد: اکنون سیاستمداران پر مُدعای غرب، برای فیلم وی نقش بازی میکنند!

چامسکی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات ۷ اسفند در کشورمان،خاطرنشان کرد: وقتی در انتخابات ایران مشارکت زیاد شود، پیروز واقعی دنیا آیت‌الله خامنه ایست نه غربی‌ها.

این تحلیلگر مشهور غربی در پایان افزود: امروز سیاست‌مداران دنیا با تایید دموکراسی واقعی در ایران، حقارت خود را در برابر آیت‌الله به تصویر کشیدند.

 

n00325624-bدیدگاهها بسته شده است.