آزادگان در انتظار نتیجه پیگیری «ماده ۳۸ آزدگان بسیجی» باشند

سید میرانی : با سلام ؛ امروز با سردار سعیدی تماس داشتم و وی دو موضوع را در جلسات ماده ۳۸ در ستاد کل تاکید داشتند که مورد موافقت قرار گرفت

۱- کمیسیون پزشکی جانبازان بسیجی و سرباز سپاه و پاسدار همانند کمیسیون پزشکی سال  ۱۳۷۱مورد توجه قرار گیرد

۲- موضوع آزادگی می باشد که علاوه بر جانبازی ؛ آزادگی هم مدنظر و مورد توجه قرار گیرید

ان شاالله گزارش آن پس از تائید وامضاء دکتر فیروزآبادی به قسمت ایثارگران سپاه سراسر کشور ابلاغ خواهد شد

آزادگان بسیجی؛ سرباز سپاه و پاسدار همچنان منتظرابلاغ دستورالعمل خواهند ماند و بنده نیز تا حصول نتیجه ان شاالله پیگیر خواهم شد

سید میرانیدیدگاهها بسته شده است.