ارتباط با ما

شما می توانید از طریق :

آدرس ایمیل : info@azadeganirankhabar.ir

آدرس پستی : اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان شهید خلیفه سلطانی – کوچه ۷ – ساختمان پردیس – طبقه اول واحد ۳ – کد پستی: ۸۱۹۴۶۳۷۵۴۳

شماره های : ۰۹۱۲۰۸۷۵۳۴۸ ( بخش فنی سایت ) – ۰۹۱۲۲۹۹۱۳۲۶ , ۰۹۱۳۱۱۹۸۹۷۹ ( مدیریت سایت )

نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

همچنین می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس https://t.me/azadegankhabar عضو شوید تا در جریان آخرین اخبار سایت قرار گیرید.

و یا در تلگرام ( @badriyoon_admin ) شماره ( ۰۹۱۲۲۹۹۱۳۲۶ ) با ما ارتباط برقرار کنید.

 

با تشکر

مدیر سایت آزادگان ایران

حسن محمدی

106 دیدگاه برای “ارتباط با ما
 1. لطفا در صورت امکان آیین نامه اجرائی تبدیل وضع نیروهای شرکتی مشمول ۳۰درصد سهمیه ایثارگران را ارسال نمایید با تشکر

 2. با سلام بنده فرزند رزمنده با سابقه بالای شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و از کارمندان شرکتی دانشگاه دولتی هستم، چندی پیش کارگزینی دانشگاه از ما مدارک ایثارگری گرفتند و به سازمان استخدامی کشور ارسال کردند و سازمان استخدامی کشور نیز در جواب از دانشگاه خواست تا اسامی مارا در سامانه کارمند ایران ثبت کنند. حال سوال من این است آیا برای ما که نیروی شرکتی هستیم و کد کارمندی نداریم، ثبت نام در سامانه کارمند ایران به منزله تبدیل وضع است؟ آیا امکان دارد برای امثال من که جزو سهمیه ۵ درصدیه رزمندگان هستم پروسه تبدیل وضع انجام شود؟ چقدر امیدوار باشیم؟ چقدر زمان میبرد؟ خواهش میکنم جواب دقیق بدهید و سریعتر اگه امکانش هست

 3. سلام خستته نباشید. من متولد سال ۱۳۳۷ هستم و در سال ۱۳۶۰ به خدمت سربازی فرا خوانده و به مدت یکسال خدمت نموده و برگ پایان خدمت دریافت کردیم . وکارت ایثارگری بمدت ۸ ماه برایمان صادر گردید. آ یا امثال ما نیز از بخشودگی مالیات بهره مند خواهند شد ؟

 4. سلام علبکم ؛ جانباز با ۵ درصد و حضور در جبهه ( باتوجه به اینکه ابادان و خرمشهر مناطق خاص بوده اند) حدود ۱۰ سال . ۸ سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی ( بصورت پراکنده و در شرکتهای مختلف ) . کسورات ایام جبهه هم به صند.ق تامین اجتماعی واریز شده . سن ۵۸ سال . در حال حاضر بیمار نارسایی قلب . ایا بارنشستگی و یا حق و حقوقی شامل ایشان می شود ؟ متشکرم

 5. جانباز وبرادر2,شهید و2اسیر 90ماه اسارت شهریور ۱۸, ۱۳۹۶ در ۱۶:۵۹ - پاسخ

  یکبار گفتم دعوت از کلیه جانبازان واقعی برای تجمع در تهران و احقاق حق..بعد کلیه مشکلات ظرف یک روز حل میشود

 6. بنـامـ خدا،
  روزگـارست آنکه گه عزت دهدگه خاردارد،،
  چرخ بازیگرازاین بازیچه هابسیاردارد،،،،
  دیـروزگوشه یک کوچه ساکت آرام وبدون سروصدانشسته بودیمـ ونگاهمان گاهی به بچه هایی که بازی میکردندبودوگاهی هم به آدمهایی که ازکوچه عبورمیکردندواین یک عمل تکراری روزانه بودبرایمان البته دلیل اینکه گوشه گیربودیم راخودنان متوجه میشویدیک بیماری بودکه امروزینام ptsdمیشناسندوآنروزمیگفتنداین بچه گوشه گیرومنزوی است ولی کسی دنبال راه حل ودرمان این به اصطلاح انزوانبود،گاهی غرق تماشای بازی بچه هابودی که یکباره سکوت همه کوچه رافرامیگرفت ودوسه نفربالباس های خیلی شیک کراوات زده ادکلن زده ازکوچه میگذشتندودنبال پدرم بودندوبمحضیکه اینهارامیدیدم زانوهایم ملیرزیدچون گاهی ازخودمن هم سئوال میکردندکه فلانی راندیدی نمیدانی کجارفته اگربگویی ویابفهمی کجاهست جایزه ای پیش ماداری وباگفتن این جملات همه وجودم رااسترس میگرفت بعدکه آنهامیرفتندوکوچه کمی خلوت تروهواخنک ترمیشدیزرگترهاکه همسن وسال پدربودندروی سکوی جلوایوان عمونادرمینشستندوباهم صحبت که میکردندومن استماع میکردم که میگفتندساواکی هاامروزآمده بودندداخل فارسان وتوی کوچه حالم بدترخراب میشدوصادقانه ترس همه وجودم رافرامیگرفت بطوریکه هرشب خواب میدیدم ماباساواک درگیرشده ایم ودرگیریمان باسلاح گرم است ونتیجه این خواب یامنجربه مرگ پدرم ویاگاهی شکست ساواکیهامیشدومن بااین اوهام زندگی میکردم وهمه میدانیدسنین هشت تاده سالگی سنین گیرایی مطالب است سن مطرح کردن خودت دراجتماع سنی که هرمطلبی اتفاق بیفتدرابخوبی میگیری ودرمغزت میماند،واین داستان زندگی مابودتافرارکردیم رفتیم اندیمشک خوزستان آنجاپدریک اتاقکی اجاره نمود،وروزهامیرفت بیرون جهت کاروشبهامی آمدخانه بانام جعلی اسکندروشناسنامه ای باهمین نام که هنوزپیش مادرم درصندوقچه لباسهای جنگ پدرمـ هست،درشرایطی بدوبسیارخطرناک زندگی زندگی میکردیمـ تااینکه انقلاب شدوازهمان روزهای ابتدایی راهپیمایی هاپدرمجددابه فارسان شهرخودمان برگشت حال ماهم تقریبانوجوان شده بودیم وخوب راازبدتشخیص میدادیم باپیروزی انقلاب یک بدستورامامـراحل یک نهادی بنام کمیته انتظامات افتتاح شدکه پدرعضوآن نهادشدورسمالباس مقدس پاسداری راپوشیدسال ۵۸کمیته شدسپاه ورسمیت واستقلال کامل یافت وماهم درمعیت پدرپایمان بازشدبه این مکان مقدس وهمنشینی باخواص ،بسیج تاسیس شدوامام راحل دستورارتش بیست ملیونی دادوبادیدگاه بازوانقلابی پاسداران درب بسیج رسمابازشدهمه گروهی می آمد،فرقی نداشت آنجاکسی نمیپرسیدشماچه کاره بوده ای خوب شرایط قبل شرایط طاغوتی وترویج فرهنگ غرب بود،وهمه نوع انسانی بوددرکشورولی بسیج شدیک پایگاه انسان سازی که اولین هدفش انجام فرائض دینی وشرع مقدس اسلام بودیعنی کارابتدایی بسیج شدکارخانه تزکیه نفس ومدرسه عشق افرادی که می آمدنددرکوتاهترین زمان برنفس خویش غالب میشدندوراهی فازبعدی یعنی تغیرات کلی میشدندبطورمثال پیراهن های کالـرآخوندی می پوشیدندکسی پیراهنش رادرشلوارنمیکردروی شلوارانداخته میشدبجای اینکه خالکوبی بشودروی انگشتان دست انگشتری متبرک مشهدوقم بردست میکردندوخلاصه حال وهوای خاصی شده بوداین روال ادامه داشت وآموزش های نظامی هم مکملش شدتااینکه ناخداگاه عراق بکشورحمله کردگویی حضرت امام ازقبل همه چیزرامیدانست که سعی برقوی شدن جوانان داشت جنگ شروع شدومیدان کاروزاررسماشکل گرفت اینجادیگرقضیه کمی متفاوت شدآنهائیگه امامـراحل رویشان مانورجهانی میدادوپابرهنگان صدایشان میکردوخطابشان میکردماندندوآنهاِئیکه دنبال راحتی کاربودندتفکیک شدنداعزامهاشروع شدهرروزخبرمی آمدکه تعدادی ازدختران خرمشهری راعراق بردووووووخون وغیرت وشرف پابرهنگان بجوش امده بودودقیقانه روزازحمله عراق به کشورپدرلباس رزم پوشیدوراهی شوش شدوماهم دربسیج ولی قلبمان پرپرمیزدبرای رفتن حالادیگرهم میتوانستیم خیرسه ثانیه برویم هم کلاشینکف رادرسه دقیقه بازوبسته کنیم وهم درچهاردقیقه ڗ۳راباآن غلتکهای بدغلقش ببندیم ولی جثه امان کوچک ونحیف بودوهمین نمیگذاشت مانع رفتن بود،خلاصه باگریه زاری هاوخواهشهای که ازپدرکردیم موفق شدیم قبل ازاینکه شهدشیرین شهادت رابنوشدیکبارمارابه شوش ببـرد،تصورماازجبهه یک پادگان بتونی ودیواره های محکم وجان پناه های غیرقابل نفوذبودجون گاهی درخانه پدرازپادگان جنگهای نامنظم حرف میزدوازصلابت نیروهامن مکان راهم همانگونه برداشت کرده بودم ولی دقیقاعکس آن بودیک صحراویک دشت بی انتها خاکهای بعضاداغ صبحهای تنهایی وعصرهای خونین و…..حدودچهل روزدرمعیت پدربودیم که پدربخانه برگشت وماهم برگشتیم چون پدربه مناطق عشایری آشنایی خوبی داشت ومحیط عشایری هم درهمان تلاطم های جنگ ناامن شده بوددزدی زیادمیشد،ومسایل غیرشرعی اشاعه پیداکرده بوداینباراجازه ندادن پدربرودجبهه واورافرستادن منطقه عشایری جهت پاکسازی واصلاح همین امرباعث شدکه درنبودپدردریک اعزامی اردیبهشت یاخرداد۶۱مابه جبهه برویم ودرپادگان شهیدمدنی تقسیم شدیم وماآنجاتزریقات وپانسمان رایادگرفتیم که چگونه بخیه بزنیم وجگونه سرم تزریق کنیم و……که عملیات رمضان شدوبهترین دوستان ودوتن ازمسرعموهایم وهمسایه امان مفقودشدندالبته همان روزهاشهادتشان محرزبودچون شبی به میدان مین ریختندبچه هاوراه عملیاتی رابرای دیگران بازکردندوقطعامطمئن بودم گه شهیدشدندکه درسایتدفاش نیوزاین مطلب راعرض کردم که ساک سیاوش وعلیمحمدامیری راوقتی بردم درب منزلشان باتوجه به عدم آگاهی وقتی مادرشهیدسیاوش پرسیدخودش کجاست گفتم زن عموشهیدشدندولی ۱۷سال همچنان منتظربودندتااینکه نهایتاتفحص شدند،خوب اینجاهم ماکه ازمعرکه دورتربودیم برگشتیم وخاطرات برگشتمان باپوتین هایی که ازپاهایمان بزرگتریودرادرکتاب همین حوالی روایت هاوخاطرات جنگ عرض نمودیم اماپدربرای رفتن وپروازهمیشگی براتش راگرفته بودودرمهرماه ۶۱رفت بسمت جبهه ودرآبان ماه درعملیات محرم درگردان آرپی جی درتیپ نجف اشرف که آنروزهافرماندهش شهیداحمدکاظمی بودبعدازیک خدمت جانانه ویک درخشش قابل قبول امام وشهداخودش هم درخفه کردن تیربارچی که بچه هاراداشت درومیکردضمن خفه کردن آن سنگربه فیض عظمای شهادت نایل آمد،حال من بنویسم که چه شدوچگونه شدوکجاهارفت وگردان آرپی جی یعنی چه وچرانام این گردان آرپی جی شدوچه دلاورانی عضوگردان بودندوسرنوشت گردان چه شدازحوصله مخاطب خارج است،امااین شهادت پدربابی بودکه برای مابازشدکه به بهانه اینکه اسلحه پدرمان راروی زمین نمیگذاریمـ بیشتردرصحنه باشیم بسبکی که هروقت هم دربسیج شهربودیمـگاهی بیست روزهمـ میشدکه بخانه نمیرفتیم باتوجه باینکه مسافت خانه تابسیج دویست متریود،بااین ادبیات واین اعتقادات بسیجی بودیم خداگواه است که همه افکارمان این بودکه شهیدشویمـ وهمیشه میگفتیم مالیاقت شهادت نداریم باهمان بیماری دوران ساواکی هادرسال۶۴دچارعوارضات شیمایی هم شدیم ،که آنروزهابدلیل اطلاعات کمـ ازبحث شیمیایی بماگفتنداحتمالادچاربیماری گال شده ایدبدلیل عدم بهداشت مناسب کاری نداریم بعدازپدرمان عزیزترین دوستمان اسفندیارمالکی دروالفجرمقدماتی شهیدشدکه اسفندیارنیمی بودومن نیم دیگربطوریکه مادرزمانی که باهم بودیم یکشب جدانخوابیدیم ودرکلاس درس یک دقیقه نیمکتمان عوض نشد،فراغ پدرداغ اسفندیاریادعلیمحمدوسیاوش وجهانبخش مارابه دست رادمردی ازجنس علی اکبرحسین سپرده بودپسرعمویمان عبدالصمدامیریان فرمانده گردان حضرت امیرتاپیش اوبودیم حالمان خوب بودهمینکه میرفت ماموریتی جایی حالمان خراب میشددرسهایی که صمدبمن میدادهمه اش قرآنی واحادیث ائمه ایی بودنداومکتبش شهدایی ومرامش مردانگی ومروت بودبطوریکه چندبارجلومن حقوقش راازسپاه که میگرفت باهم به کمیته امدادمیرفتیم وتحویلش میدادبرای محرومین دوسالی هم درمعیت اوبودیم هم پدربودبرایمان وهم برادروهم عمووهم پسرعموهمه خلع های ماراپرمیکردتااینکه درعملیات بدرکناردجله درشکارتانکهای مهاجمی که قصدقیچی کردن گردان راداشتندآنقدردرشلیک ونشانه گیری دقت کردتاهمزمان تانک هم شلیک نمودوگلوله تانک به قفسه سینه اش خوردوهمه پیکرمطهرش رابرداطراف دجله تنهایک ساعدپایش وپنج انگشتش که تامچ بودراجمع کردند ،خوب اینهم تکیه گاه آخرمـاکه خودمان رافرزندامام وانقلاب میدانستیم ،هرچه بزرگترمیشدیم بیماری امان هم بزرگ میشدبطوریکه بجایی رسیدیم که لوستـرسقف خانه راهم شکستیم شایدپنج یاشش تلوزیون ازپنجره پرت کردیم بیرون درب اتاق صدامیکردهمه سیستممان بهم میریخت جنگ هم تمام شده بوددوستانوهم رفته بودندمابودیم ویک انزوای کامل یکی چندباربنیادمارابرددکترومشاوره ولی فایده نداشت وخودمان رفتیم سراغ پزشکان اعصاب وروان والان بیست سال است که تحت نظرهستیمـ دپاکین ،وخانواوه پام رابایدبخوریمـتاکمی آرام باشیم بقدری داروواسپریه زدیم که دندانهایمان همه ریختن وریشه هایشان مانده روی فکمان بعدازبیست سال فی الاجباررفتیم بنیادوتکمیل پرونده وکمسیون پزشکی و۱۵%جان بازی ازاین نوع جان بازی که خط حضرت امام ره بودبرایمان زدندبعدش بامشکلات مواجهمان کردندکه همزمان ندارید،درلیست مجروحان نیستیدو…..دردمـ آمدخیلی خواستم بگویمـ همان عزیزیکه اینطوری ایرادمیگیردیک سری به پشتیبانی جنگ جهادشهرکردبزندوکپی شناسنامه ای که باتیغ سابیده شده و۴۹رابه۴۶تغیرداده ونامه ای که جعلی اززبان مادرم نوشته ام وانگشت شستم راپایش زدم بجای سبابه مادرم ببیندونامه های الله کرم محمدی وعبدالرضای نظری که همسایه هایمان بودندومن برایشان نامه وشناسنامه تراشیدم ببینندکه آنروزمانیتمان چه بودوامروزازماجه میخواهندشایدیک بسیجی مدرسه عشقی گیربیایدواین داستان رابهترازمن تشریح کندبرای عزیزی که نامه همزمان ازمن میخواهد،دوستان شهیدم خیلی خیلی عذرمیخواهم نمیگویم شرمنده ام چون درگروهی که بنامـبسیحیان بی ادعامدیرش هستم بجای شهداشرمنده ایم شعارسالمان راتغیرداده ایم شهداآمـاده ایمـ ،التماس دعا،

 7. سلام علیکم
  فرزند رزمنده هستم
  پدرم سابقه21ماه حضور در جبهه دارد به عنوان کارکنان وظیفه
  با توجه به مصوبات اخیر و امتیازات فرزندان رزمندگان با حضور داوطلبانه،میخوام بدونم از چه طریق و طی چه مراحلی باید استعلام و گواهی جضور داوطلبانه ی جبهه پدرم را نیز داشته باشم؟
  باتشکر

 8. سلام : وقت بخیر اینجانب حمید قدکپور آزاده و جانباز 30% تا کنون هیچگونه حقوق و مزایائی از ارتش دریافت نکرده ام و کمیسیون ارتش هم رفته ام هر بار به بهانه ای نوبت زده اند و دو ماه دیگر . با توجه به مسافت طولانی تا تهران از شهر مبداء (مشهد ) چرا کمیسیون و مسائل ایثارگران را در شهر خودشان پیگیری نمی کنند . آیا این حقوق و مزایائی که در این 27 سال گذشته که به من پرداخت نشده ، چگونه باید پیگیری کنم و آن را دریافت نمایم .

 9. با عرض سلام دعای خیر
  مسئولینی که از درد ماها خبر ندارین،
  رسیدن خدمت شماها بسیار سخت و امکان ناپذیر است برای حل مشکلات متاسفانه،
  بنده در سال 1390 بر اثر سوانح آموزشی بسیج مجروح شدم و در سال 1395 بعنوان جانباز تشخیص داده شدم که هنوز موفق به دریافت معرفی نامه به یگان خدمتی و بنیاد نشده ام دلیلش هم بی محلی بیش از حد مسئولین ایثارگران هست که خدارو شکر هیچکس هم جواب گو و حلال مشکلات نیست و فقط بلدن جانبازارو اذیت کنن
  یعنی اشتباه کردیم بسیجی شدیم ؟؟؟؟!!
  اشتباه کردیم رفتیم اموزش ببینیم برای دفاع از کشورمون از دینمون و غیره …
  چه اشتباهی انجام دادیم که کسی محلمون نمیزاره چرا ناراحتمون میکنین
  5ساله شبا از گوش درد خواب ندارم عصبی شدم کم طاقت شدم حوصله هیچیو نداریم بابا شمارو قرآن قسم شمارو به خون شهدا قسم یکم بفکر باشید

 10. کامران مهرانفر دی ۱۴, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۴ - پاسخ

  سلام و عرض ادب- من دوستی داشتم که آزاده بود و چند سال پیش فوت شدند . به خانواده اش دسترسی ندارم . از کجا میتونم یک عکس از ایشون پیدا کنم . خیلی دلم تنگ شده . لطفا به من کمک کنید.

 11. بسمه تعالی
  هموطنان گرامی عنایت فرمائید هرچند این قبیل موارد هم مهم بوده و باید به آن نیز پرداخت ولی باید توجه نمود مشکل کشور ما تنها فیش های حقوقی نجومی نیست ، بلکه مشکل اساسی کشور ما فساد اداری ، اقتصادی و تبعیض است که عده ای قلیل که یا آقازاده مسئولان یا قوم و خویش آنها ، یا وابستگان به یکی از احزاب و گروههای سیاسی کشور و همچنین اشخاص صاحب نفوذ و معروف کشور که خودشان مباشرتاً یا توسط وابستگان خود ، که همه یقه سفید محسوب شده و چنان حاشیه امنی برای خود درست کرده اند که عملاً دولت جمهوری اسلامی را در مبارزه با فساد نا توان کرده و با رایج نمودن رانت خواری و رشوه خواری در کشور ، علناً درآمدهای عمومی و ثروتهای ملی را غارت و با همین پولها ، فرصت های طلایی سرمایه گذاری را قبض و آحاد ملت ایران ناچار است برای تأمین معیشت خانوادۀ خود در هر شرایطی در خدمت این دسته ها قرار بگیرند ، در واقع این گروهها از روی زیاده خواهی دست به ایجاد فساد اداری و فساد اقتصادی زده و مشکلات عدیده ای از قبیل رکود اقتصادی ، ازدیاد بیکاری ، ایجاد فقر مالی و فقر اجتماعی و … برای ملت درست نموده و چنان طبقات اجتماعی فاحشی در ایران به وجود آوردند که انواع بدبختی در میان ملت ایران مثل فساد اخلاقی و … شیوع پیدا کرده و بین است که همه از آثار زیانبار این فسادهای اداری و اقتصادی است و متأسفانه دولتها یکی پس از دیگری چه از جناح اصولگرا و چه از جناح اصلاح طلب ،با شعار مبارزه با مفاسد ، رأی مردم را جلب و همین که انتخابات تمام شد و رئیس جمهور بر کرسی دولت تکیه زد ، همه عوامل خود را فانوس بدست برای کشف و افشاء تخلفات دولت قبل که از حزب رقیب وی بوده بسیج کرده و با فانوس های پر نور حتی تاریک ترین گوشه های کشور را نیز می گردند و اگر به تخلفی برخوردند سریع آن را رسانه ای نموده تا حزب رقیب را نزد ملت نا کار آمد جلوه داده و چنان منفور سازند که برای همیشه از عرصه سیاسی رانده شود ، البته تا این اندازه نیز جای شکر دارد و ای کاش روزی نباشد که این گروهها برای لاپوشانی تخلفات همدیگر هم پیمان شوند ولی همین موجب شده حداقل دو سال اول تصدی گری دولتها صرف این موضوع شده و از وعده های دیگری که در ایام انتخابات به ملت داده بود غافل شود و با کمال تأسف و تألم باید بگوئیم آقای روحانی نیز مثل آقای احمدی نژاد با همین شعار مبارزه با فساد رأی آورده و از بعد انتخابات مجموعه دولت تمام تلاش خود را برای کشف و افشاء تخلفات و فسادهای دوران دولت قبل مصروف نموده و مورخ 17 آذر93 با حضور رؤسای قوای سه گانه در سالن اجلاس سران تهران همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را برگزار به ملت قول داد تا فساد را درکشور ریشه کن کند و به صراحت گفت (امروز هدف اولیه دولت این است که کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده رها شود ، در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای 40 درصد در فشار بودند و کشور رشدی نداشت و یا رشد منفی یعنی منفی 9 درصد را در دو سال تجربه کرد و همچنین بیکاری و عدم اشتغال مشکل روشن همه خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال بود و همچنین آسیب‌های اجتماعی نگران‌ کننده وجود داشت بنابراین مردم در حماسه سیاسی 24 خرداد شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند و تأکید نمود که فساد موریانه‌ای است که پایه را فاسد می‌کند، باید فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاری از بین برد و با آن مبارزه کرد و افزود: مقام معظم رهبری در ذیل نامه مربوط به این سمینار خواستار تصمیمی قاطع ، علمی و بدون ملاحظه برای مبارزه با فساد شدند که این خواست عموم مردم نیز هست و در ادامه تصریح کرد چند ماه پیش برای ارائه گزارش مبارزه با فساد خدمت مقام معظم رهبری رفتم ایشان فرمودند در این مسیر جدی باشید و تا هر جا که باشد اقدام کنید و من حمایت می‌کنم. پس وقتی رهبری روی این مساله حساس هستند و چنین پافشاری می‌ کنند قوای سه ‌گانه نیز باید دقت و پافشاری لازم را داشته باشد و مردم هم به صحنه بیایند و تاکید نمود که امروز باید کمربندها را محکم‌ تر ببندیم ) ولی مدیران ایشان بر خلاف خود آقای رئیس جمهور ، از قوانین کشور ابزاری تیز برای پرداخت حقوق های نجومی ، برای دریافت حقوق های نجومی و … ساخته و در واقع کمبربندها را نه برای مبارزه فساد بلکه برای غارت بیت المال مسلمین بسته و از طرفی از تخلفات مالی و فسادهای هم حزبی های خود ، چه اینکه در گذشته انجام شده و چه در حال روی دادن باشد از همه لاپوشانی کرده و اجازه ندادند دستگاه قضایی بی طرفانه و مطابق قوانین جاری کشور به فسادهای اصلاح طلبان رسیدگی کند که به عنوان نمونه می توان به بزرگترین فساد تاریخ نظام بانکی کشور که در بانک تجارت شعبه تختی کرمان به مبلغ 13271 میلیارد تومان روی داده اشاره نمود ، برای همین علیرغم گذشت 15 سال از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات همواره معظم له بر مبارزه با فساد و برخورد بدون ملاحظه با مفسدان ، متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و رهبر معظم انقلاب همواره از روند برخورد گلایه مند بوده و یکی از مطالبات مهم ملت مالباخته ایران نیز همین است ولی دولتها شعار جمهویت و مردم سالاری را با خود یدک کشیده و متأسفانه بر بالاترین خواسته ملت که مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است بی توجه بوده و نخواسته یا نتوانسته اند در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با فساد نموده و ریشه فساد را از کشور قطع کنند و همانطور که مستحضرید دولت جمهوری اسلامی ایران دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف ، با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین زیر نظر هر سه قوه تأسیس نموده که هزینه سالانه هر کدام از این سازمانهای غول پیکر، بیش از هر یک از فسادهای کلان اقتصادی است ولی با وجود آن همچان این قصۀ پر غصه در کشور ادامه داشته و متأسفانه فیش‌های حقوقی مدیران رده بالای دولت تدبیر و امید ، با ارقام نجومی و وامهای کلان 4 درصدی بدجوری احساسات جامعه را جریحه دار و امید را در دل های زنده ملت میرانده و از همه مهمتر بی توجهی و بی تدبیری مدیران دولت موجب بروز حادثه برخورد قطار تبریز مشهد با سمنان مشهد در هفت خوان شاهرود که منجر به آتش سوزی چند واگن و کشته و مجروح شدن بیش از صد نفر از زائر امام رضا (ع) گردیده و حادثۀ دردناکی را بوجود آورد که 49 نفر از زائران بی دفاع امام غریب ، مظلومانه در شعله های بی رحم آتش زنده زنده سوختند و به خاکستر تبدیل شدند و با کمال تأسف آقای وزیر راه با آرامش گفت همه مسافران بیمه ‌اند و جای هیچ نگرانی نیست ! شایسته است جناب وزیر به ملت ایران علی الخصوص به مردم داغدار آذربایجان پاسخ دهند آیا بیمه می تواند عزیزان از دست رفته را به خانواده های داغدار برگرداند؟ ملت فهیم و شریف آذربایجان مستحضرند که چنین ادبیاتی را زمانی بکار می برند که اموال ملت در حادثه ای از بین رفته و خسارتهای مالی به گروهی از ملت وارد شده ، مثلاً باغات میوه کشاورزان به جهت سرمای زود رس سرما زده شده که در آن صورت ممکن است مسئولین کشور از روی دلسوزی و اظهار همدردی از چنین جملاتی استفاده نمایند ، لذا باید از جناب وزیر سئوال شود ملت فهیم آذربایجان را چی حساب کرده که اینگونه دعوت به آرامش می کند و لیکن این حادثه دلخراش صدها خانواده آذربایجانی را داغدار و دل ملت ایران را به درد آورده و مسلّم است اگر قطار تبریز مشهد نقص فنی نداشت هرگز توقف نمی کرد و اگر توقف نمی کرد این سانحه دردناک اتفاق نمی افتاد ، و روشن است وجود نقص فنی دلالت بر استهلاک و فرسودگی زیر ساخت های مهم کشور از جمله ناوگان حمل و نقل ریلی کشور داشته و روشن است اگر دولت نسبت به بازسازی ، بهبود کیفیت ، تجهیز و ارتقاع راه آهن کشوراقدام می نمود چنین حادثه ای دلخراش هرگز رخ نمی داد ، و بیّن است ضعف نظارت بر عملکرد مدیران و دست اندرکاران بی توجه دولتی و کمبود امکانات مالی کشور موجب بروز نقص فنی و توقف قطار تبریز بر روی ریل و برخورد با قطار سمنان در هفت خوان شاهرود شده و بین است اگر مدیران کشور مشغول ساختن ابزاری تیزتر از تیغ بران ، از قوانین و مقررات کشور برای دریافت حقوق های نجومی ، برای دریافت وامهای چند میلیاردی 4 درصدی وغیره نمی شدند ، اگر مدیران کشور مشغول تأمین منافع حزبی و جناهی خود نمی شدند ، اگر مدیران دولتی با استنکاف از وظایف و تکالیف قانونی خود و با نقض غرض مشغول مساعدت به مفسدان بانک تجارت کرمان و حل و فصل بزرگترین فساد مالی کشور به مبلغ 13271 میلیارد تومان در پشت پرده نمی شدند ، اگر مدیران دولتی با معدل گیری این فساد بزرگ را به 70 میلیارد کاهش نمی دادند ، اگر عوامل دولتی بدون اعمال نظرهای سیاسی ، حزبی و جناهی ، برای رضای خدا و جهت حراست از ثروت های ملی ، مفاسد را شناسایی و منفذ ها را مسدود و عوامل مفسد را به دستگاه قضایی می سپردند، و … ، شاید فرصتی برای اندیشیدن به ارتقاع و به سازی قطارها و حفظ جان ملت مظلوم ایران پیدا می کردند ، اگر مجلس با قانون گذاری مناسب ، راه سوء استفاده را برای همیشه بر روی زیاده خواهان مفسد می بست ، اگر دستگاه قضایی در اجرای وظایف قانونی خود با انجام بازرسی های محسوس و نامحسوس ، ریشه های فساد را شناسایی و با برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان ، اموال و ثروت های ملی را تا ریال آخر از حلقوم زیاده خواهان بیرون کشیده و به خزانه بیت المال بر می گرداند ، قطعاً هر بی سر و پایی جرأت پیدا نمی کرد کراراً به بیت المال مسلمین دست درازی کند و یقیناً اعتبار کافی برای تعمیر و بهبود کیفیت و حتی توسعه زیر ساخت های کشور از جمله راه آهن تأمین می گردید و تمام قطارهای کشور ارتقاع می یافت و هیچ قطاری به جهت فرسودگی قطعات و یا ضعف سیستم ، در بین راه با نقص فنی روبرو و متوقف نمی شد تا قطار بعدی در اثر اشتباه کارکنان راه آهن ، با قطار جلویی برخورد و بیش از صد نفر انسان بی گناه در روز روشن و در جلوی چشم همگان ، مظلومانه در آتش بسوزند ، در واقع قصور و بی توجهی هر سه قوه موجب شده مفسدان زیاده خواه از موقعیت پیش آمده نهایت سوء استفاده را کرده و به پشتوانۀ حمایت های حزبی و جناهی ، با مدیران عالی رتبه دولتی تبانی و با حمایت همه جانبه آنان ، اموال اشخاص و موقوفات را متصرف ، اموال و درآمدهای عمومی را چپاول و بیت المال مسلمین را غارت نموده و جهنمی در قطار تبریز – مشهد برپا نمود که صاحبان واقعی بیت المال را زنده زنده در شعله های بی رحم خود سوزانده و بدیهی است ملت ایران هرگز چنین خیانتی را فراموش نخواهند کرد ، مضافاً تأکید می گردد فسادهای مالی دهۀ اخیر معیشت80 میلیون نفر ایرانی را به مخاطره انداخته ، دولت و دستگاه قضایی را با چالش های جدی روبرو نموده ، اعتقاد و اعتماد ملت را نشانه رفته و عملاً جوّ بد بینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به وجود آورده ، تلاش و خدمات صادقانه مسئولین دلسوز نظام را تحت الشعاع قرار داده ، در واقع حاکمیت دولت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده و موجبات ضعف نظام و زمینه نفوذ دشمن را فراهم آورده ولی مفسدان همچنان با حرص و طمع به زیاده خواهی خویش ادامه داده و فقط به فکر جیب خود بوده و از هر کجا و به هر میزان که بتوانند مال ملت را چپاول و غارت می کنند و عناصر خود فروخته و یا فریب خوردۀ دولتی برای فرار از مجازات ، تمام تلاش خود را مصروف لاپوشانی تخلفات و عدم افشاء مفاسد نموده و عملاً دولت را در مبارزه با مفاسد نا توان کردند و این هم یکی از نتایج سوء حزب بازی در ایران است که اینجانب را وادار نمود با دلی پر از خون به اطلاع احزاب و جناح های سیاسی برسانم ملت فهیم ایران تا زمانی از شما حمایت می کنند که اهداف شما مغایر حاکمیت جمهوری اسلامی و منافع ملی نباشد چرا که حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی برای ملت شریف ایران از هر چیز بالاتر بوده و مهمترین اصل است چراکه بدون حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی ، حفظ ارزشهای الهی و انسانی میسر نبوده و رسیدن به مفاهیم عالی انسانی همچون عدالت ، آزادی و … از بین می رود و مثل 70 سال پیش به ارباب رعیتی باز می گردیم در نتیجه امکان تأمین منافع ملی و توسعه کشور هرگز وجود نخواهد داشت ، علی ایحال روشن است که بیت المال مسلمین امانتی مهم در دست مدیران و دستگاههای دولتی بوده و غارت آن تحت هر عنوان ، اعم از حقوق های نجومی ، وامهای چند میلیاردی با کارمزد 4 درصدی یا هزارن میلیاردی که بدون سود و بدون کامرمزدی که مدیران متخلف بانک مرکزی از مورخ 9/4/92 تا به امروز ، به یکی از گروههای صاحب نفوذی که بزرگترین فسادهای مالی کشور را مرتکب شده پرداخت نموده و اینجانب مطلع و به دستگاه قضایی گزارش نمودم که متأسفانه مدیران متخلف بانک مرکزی با مکاتبات کذب ، موضوع پرداختی های بدون سود هزاران میلیارد را کتمان و عدم رسیدگی قضایی را نیز فراهم آوردند و همچنین پرداخت …. همه مغایر منافع ملی بوده و خیانت در امانت است و در هیچ شرایطی قابل چشم پوشی نبوده و نیست و جای تأسف است که در نتیجه حزب بازی و جناح بازی دولت ها بیت المال و ثروت های ملی را مفسدان بطور غیر قانونی تصاحب و 80 میلیون صاحبان واقعی بیت المال در تأمین معیشت خانواده خود دچار مشکل هستند یا در اثر فرسودگی زیر ساخت های کشور مثل فرسودگی قطار در جلوی چشم همگان در آتش می سوزند لذا با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای که فرمودند «مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی است و این روش امیرالمؤمنین(ع) است اگر این روش را نفی و یا تضعیف کنیم یکی از پایه های حکومت اسلامی را سست کرده و یا در هم شکسته ایم » و همین آرامش این رزمندۀ جانباز را گرفته و نگذاشت در مقابل این فاجعه بزرگ ساکت بنشینم ، پس بیایید حزب بازی را در تمامی زمینه ها ، علی الخصوص انتخابات کنار گذاشته و با پیروی از ولایت فقیه اجازه ندهیم امت واحد جمهوری اسلامی ایران بیش از این متفرق شود و حقیقتاً همگی در پیروی از امیرالمؤمنین(ع) علیه فساد قیام و ریشۀ این پدیده شوم را بخشکانیم امید است خبرگزاری محترم بدون کم و کاست ، دلنوشته خونین بنده حقیر را جهت اطلاع عموم ملت ایران و بیداری مسئولان کشور از خواب غفلت در رسانه های خود منتشر کند والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

 12. من پدرم جانباز ۵۰درصد اعصاب و روان ۴۵ماه حضور در جنگ داشته دو بار موج انفجار شده خودم هم دوتا مدرک دارم فوق دیپلم کامپیوتر و لیسانس تربیت بدنی با۳۰ سال سن بیکار ولی تا حالا بنیاد من را سر کار نگذاشته حتی یک معرفیم تا حالا نشدم

 13. با سلام واحترام فراوان
  ممنون که چنین اطلاع رسانی می کنید.
  جانباز40درصددوران دفاع مقدس وعملیات هستم.الان شاغلم وچیزی نمانده بازنشسته شوم.
  من از هدیه ایثار اطلاع نداشتم چندی پیش خبردار شدم.رفتم اموراثارگرن بسیج سپاه.گفتند این هدیه مال سالهای قبل بوده ودیگه اجرا نمیشه!!
  آیا این وقعیت دارد؟
  از کجا پیگیر حقم بشم؟
  ممنون راهنمائیتان هستم

 14. به نام خدا
  باسلام واحترام 
  اینجانب سیدهادی علوی فرزند سید محمود شماره شناسنامه 746 تاریخ تولد 1344میباشم که درتاریخ 63/9/19 اعزام به خدمت مقدس سربازی وجنگ تحمیلی راداشته ام که درتاریخ 64/4/10 براثراصابت ترکش خمپاره مزدوران بعثی ازناحیه دست چپ مجروح گردیده ام
  اینجانب سیدهادی علوی به دلیل آسیب مغزی ناشی ازموج انفجاردچاراختلال رفتاری می باشد همچنین به تشخیص پزشکان متخصص نامبرده مبتلا به اختلال روانی مزمن جنون ادواری وموج گرفتگی باعلام بدبینی پرخاشگری حمله به اطرافیان حواس پرتی شدید بوده لذا به تشخیص پزشک متخصص
  نیازبه سرپرستی مراقبت مادام العمردارد به همین جهت ایشان ازکارافتاده کلی وداعمی محسوب میگردد ونامبرده جزومعلولین روانی مزمن شدید طبقه بندی میگردد
  ازسوی دیگرچندین سال است که برای درصدجانبازی خود اقدام کرده ام متاسفانه هیچ مسولی قادربه همکاری بنده نبوده است لذا ازشماتقاضای رسیدگی وکمک را دارم
  این امری بسیارضروری موجب رضاوخشنودی پروردگارتعالا خواهد بود . باتشکرو سپاس فراوان جانباز جنگ تحمیلی سیدهادی علوی التماس دعا
  مازندران. خ امام. ک شهید ترزبان(نسیم59). پلاک20
  09396887076

 15. به نام خدا
  باسلام واحترام 
  اینجانب سیدهادی علوی فرزند سید محمود شماره شناسنامه 746 تاریخ تولد 1344میباشم که درتاریخ 63/9/19 اعزام به خدمت مقدس سربازی وجنگ تحمیلی راداشته ام که درتاریخ 64/4/10 براثراصابت ترکش خمپاره مزدوران بعثی ازناحیه دست چپ مجروح گردیده ام
  اینجانب سیدهادی علوی به دلیل آسیب مغزی ناشی ازموج انفجاردچاراختلال رفتاری می باشد همچنین به تشخیص پزشکان متخصص نامبرده مبتلا به اختلال روانی مزمن جنون ادواری وموج گرفتگی باعلام بدبینی پرخاشگری حمله به اطرافیان حواس پرتی شدید بوده لذا به تشخیص پزشک متخصص
  نیازبه سرپرستی مراقبت مادا العمردارد به همین جهت ایشان ازکارافتاده کلی وداعمی محسوب میگردد ونامبرده جزومعلولین روانی مزمن شدید طبقه بندی میگردد
  ازسوی دیگرچندین سال است که برای درصدجانبازی خود اقدام کرده ام متاسفانه هیچ مسولی قادربه همکاری بنده نبوده است لذا ازشما تقاضای رسیدگی وکمک را دارم
  این امری بسیارضروری موجب رضاوخشنودی پروردگارتعالا خواهد بود . باتشکرو سپاس فراوان جانباز جنگ تحمیلی سیدهادی علوی التماس دعا
  آدرس:مازندران. محمودآباد. خ امام. ک شهید ترزبان( نسیم59 ). پلاک 20 منزل هادی علوی
  09396887076

 16. سلام بزرگوار
  وقت‌تان به خیر و خوشی
   
  ساختار رساله‌ها از سیاقی علمی پیروی می‌کند. به همین دلیل نقش کتاب خودآموز را ندارند؛ در نتیجه برای فهم برخی مسائل باید به افراد کارشناس و مسئله دان مراجعه نمود. به ویژه آنکه رساله ها حاوی تعداد زیادی لغات و اصطلاحات تخصصیِ فقهی می باشد که فهم آن برای بعضی سخت بوده و  گاهی برداشت درست از حکم را نیز به چالش می‌کشد .
  به همین منظور در موسسه اطلس کارگروهی  با عنوان «کانون نشر احکام» تشکیل شد تا بتوانند احکام شرعی را زیر نظر مراجع معظّم تقلید در قالبی جذاب و سبکی متفاوت و با رویکرد آموزشی در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند.

   از جمله آثار این مرکز:
  رساله مصور جانبازان(هفت مرجع)
  رساله مصور عبادات(هفت مرجع)
  رساله مصور مقام معظم رهبری
  رساله مصور کودکان
  درسنامه رساله مصور جوانان
  احکام مصور پوشش بانوان
  و… 
  در این آثار، مجموعه‌ای از جدول‌ها و نمودارهای کاربردی، تصایر آموزشی و کمک آموزشی به همراه متنی سلیس و روان گرد هم آمده‌اند تا همه افراد با سنین مختلف و سطح اطلاعات متفاوت، بتوانند از آن بهره ببرند.

  شما می توانید جدیدترین کتاب‌ها و پوسترهای آموزش احکام را در رسانه‌های زیر ببینید.
   
  کانال تلگرامی    https://telegram.me/atlasshia
  رساله کلوب       http://www.cloob.com/atlas_shia    
  سایت موسسه   http://ahkam.atlasshia.ir/
   
   
  باتشکر

 17. باسلام خدمت مدیرمحترم سایت جناب آقای محمدی عزیز.بنده عباسی هستم ممنون ازاطلاع رسانیهای به موقع جناب عالی.ومطالب خوبی که روی سایت میگذلری.

 18. با عرض سلام و خسته نباشید من می خواستم بدونم که ایا امور فرهنگی لشکر فاطمیون برای ساخت فیلم در مورد شهدا و رزمندگان فاطمیون اقدامی کردند؟ من علاقه مند در همکاری با آنها در تهیه داستان و فیلم نامه هستم لطفا خبرم کنید. به نظر من باد ساختن فیلم ها در مورد فاطمیون همونط.ر که یاد جنگ تحمیلی زنده نگه داشته شد و حرف های نگفته به تصویر کشیده شد اینبار هم باید به تصویر بیاد علاقه مند همکاری هستم.

 19. باسلام و عرض ادب
  بنده من باب وظیفه‌ی خود چند طرح با موضوع انتخابات و بیانات امام خامنه ای در باب این موضوع طراحی کرده ام.
  برای استحضار و هرگونه بهره برداری

  طراحی | همه مردم در انتخابات شرکت کنند
  http://bisimchi-graphic.blog.ir/1394/11/21/election94

  طراحی | انتخاب اصلح
  http://bisimchi-graphic.blog.ir/1394/11/28/aslah

  طراحی | انتخابات سالم
  http://bisimchi-graphic.blog.ir/1394/11/28/salem

  مجموعه نمایشگاهی | احکام ویژه ایام انتخابات
  http://bisimchi-graphic.blog.ir/1394/11/28/ahkam

  التماس دعای خیر

 20. با سلام و تشکر فراوان از سایت خوبتون – لطفاً اگر میتوانید صدای ما را به مسئولین برسانید . بگویید آقای شهیدی اون قول هایی که به خانواده های شهدا در خصوص معوقات دادید چه شد . بخدا اگر لازم نداشتیم به زبان نمی آوردیم . واقعا لازم داریم زندگیمان خیلی داغون است . آقای شهیدی اگر صدای ما را می شنوید عاجزانه از شما میخواهم یک فکری در خصوص این معوقات بکنید . با تشکر

 21. باسلام بنده از رزمندگان 8سال دفاع مقدس هستم به مدت 46ماهو16روز بامدت سربازیام همه اش دوروغ میگوید بنده تا الان هیچ ازامتیازاتی که باید رزمندگان داشته باشن ندیده ام چرا ترس دارید وشفاف حرف نمیزنید شما ها که ادرس ماها را دارید فرا خوان بزنید وتکلیف راروش کنید البته امثال بنده که کارمند نیستیم …ما برای اسلام وبه فرمان امام رفتیم …الان ما نیاز به یاری داریم …روزی اسلام وایران نیاز داشت…ما کمک کردیم…الان شما روسا دست به جنبانید واینقدر حرف نزنید…فردا مدافعان حرم را از مابدتر برسرشان میاورید

 22. درخواست پیگیری مجلس درباره تخلفات بنیاد شهید
  سلام وخسته نباشید 
  تا الان نشده یکی از تخلفات بنیاد بجایی برسه یا مال برده شده برگردونده بشه فقط من میگم مگه اینا که با نام خداوپیغمبر و… میان جلو میگم دینشون فرق میکنه فقط اسم اسلام ومیارن که جای پاشون سفت شه والا اگه مسلمون باشن که اسلام همه اینکاراکه اینا میکنن را حرام کرده.
  بازم به خدا میسپاریمشون  چون  زورما که نمیرسه   

 23. با سلام وعرض تبریک عید غدیر خم عید ولایت به محضر حضرت عالی به استحضار می رساند اینجانب مرتضی غفارپور خویی دارای لیسانس کشاورزی و بیکار در سال 1360بعد از اخذ دیپلم به اسرار خودم به خدمت سربازی اعزام شدم و در طی 24ماه خدمت که سه ماه آن آموزش و ما بقی آن را در جبهه ها بودم ودر 4عملیات بزرگ از جمله بیت المقدس و والفجر مقدماتی و والفجر 1 و یا علی ابن ابی طالب  شرکت داشتم دوستان زیادی  داشتم که در این عملیات شهید ومجروح شدند و به عقب خط مقدم انتقال داده شدند و حالا حمایت از انان و خانواده ایشان حق اولیه انهاست و هرچی  بقدر دنیا هم به انها بدید باز هم جا دارد ولی در این بین خدا وکیلی وقتی که ایشان به پشت جبهه انتقال داده شدند و اسلحه از دست انها افتاد اگر من و امثال من که با انها بودیم ماها هم به نوعی جای انها را پر نمی کردیم و یا شهید و یا زخمی می شدیم آیا کسی در انجا بود  اسلحه را بر دارد  و در مقابل دشمن بایستد ؟و از خاک وطن دفاع کند و همچنین خون های به زمین ریخته شهیدان  پایمال نشود و شما الان به افتخار  بگویید ما پیروز شدیم انصاف داشته باشید و بالا غیرتا بگویید نبایستی از  انها که نمردند و زنده ماندند و با جان دل از وطن  دفاع کردند از انها نیز تجلیل کنیم  وبه انها نیز ارج بنهیم واز انها نیز حمایت کنیم بر عکس مسئولین رده بالا ما ها را به هیچ انگاشتند و اصلا وجود حساب نکردند انگار زخمی ها و شهدا و اسرار  در جبهه باقی ماندند واز خود دفاع کردند وآنها را به پیروزی رساندند     کلاام آخر اینکه از مسئولین محترم استد عا دارم کمی هم بما فکر کنید  زیرا اکثرا بیکار و یا در امد خیلی جزئی داریم ومن به نوبه خودم پشیمانم که چرا در      ان موقع برای خود فکری نکردم           

 24. اقای رئیس جمهور همانطور كه بارها گفته شد تنها راه خروج از ركود و بحران تمركز در امدها و پرداخت یارانه ماهانه به مبلغ پانصد هزار تومان میباشد اگر درامدهای كشور را متمر كز نمایید جلوی اختلاس های زیادی گرفته خواهد شد ضمن اینكه پشتیبانی پرداخت یارانه مردم خواهد بود در این رابطه هیچگونه نقدینگی و تورم با راه كاری كه ارائه خواهد شد بوجود نخواهد امد ضمن اینكه این پول ها بدون خروج از كارت ها در بازار هزینه یا جهت بدهی ها پرداخت خواهد شد و بازار را از ركود خارج خواهد كرد در اجرای این طرح هیچگونه نیازی به تامین بودجه جدید نیست تمامی منابع توسط خود طرح تامین خواهد شد و كشور از این ركود و فقر خارج میگردد ما اماده ارائه راهكارهای لازم هستیم http://www.taliye.20r.ir 09126060769

 25. آزاده حبیب حسن زاده بافقی مهر ۱۷, ۱۳۹۴ در ۱۱:۵۵ - پاسخ

  با سلام و تشکر

  لطفا ایمیل مدیر چک شود و موضوع ارسالی در خصوص ماده 66 قانون جامع هم پیگیری شود . مزید تشکر است

 26. با سلام وخسته نباشید خدمت شما بزرگوران درمورد فروش خودرو بایدبگم چرا تا الان به این شرایط نمیدادن نکنه میخواد قیمتها پایین بیاد که به دست وپا افتادن

  • آزاده راحل وشهيدحسين افشين رادمياب

   عكسهاي جديدازشهيدآزاده حسين افشين راد(حسني مياب) كه توسط برادرابراهيم حسني مياب برادرشهيد ارسال شده است که برایتان ایمیل کردم وقبلاًاز ايشان كمال تشكروقدرداني ميشود اجركم عندا…

   شهداي مياب شهداي مياب شهداي مياب

   باسلام ودرود فراوان برامام شهدا وشهداي آزاده

   سالروز بازگشت اسرا به ميهن اسلاميمان رابه همه ايرانيان تبريك ميگوييم.

   مياب

   آزاده راحل حسين افشينراد

   مشخصات آزاده شهيدحسين افشين راد

   فرزند:علي اصغر

   تاريخ تولد : ۱۳۱۳/۹/۲۰

   تاريخ اسارت:شهريور۱۳۵۹

   تاريخ آزادي:۱۳۶۹/۵/۲۶

   تاريخ شهادت:۱۳۸۸/۸/۸

   نام گلزارشهيد:امامزاده عماد شهرستان رباط كريم تهران

   مدت اسارت:۹سال و۱۱ماه اسارت درزندانهاي صدام

   يگان اعزام:ارتش

   كادر اداري:كارمند ادوات مهندسي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

   محل تولد:شهرستان مرند-روستاي مياب

   محل تحصيل:دبستان دولتي عنصري مياب

   برادر بزرگوارآقاي ابراهيم حسني مياب دبيرآموزش وپرورش استان تهران ميباشدو اولين بار از صداوسيماي تبريز باذكراسامي آزادگان نام اين آزاده نيزاعلام شدومردم روستاي مياب خوشحال شدندواز خواهرآزاده مژدگاني دريافت ميكردند.روحشان شاد.

 27. با سلام وخسته نباشيد

  : ماكه نميتونيم حرف دلمونو ببريم پيش مسئولين و اين شركت هاي بقول خودشون كه درراه رفاه ايثارگران تشكيل شده ازبورس تا … نميدونم چرا آقاياني كه مسئول اينجورجاها ميشن اول كت شلوار شونو شيك ميكنن بعد از ميليون كه ميشه برروي سهم هر ايثارگري بياد خرج لوكس واقعا بايد بگم لوكسسسسسس كردن مكانشون ميكنن

 28. سلام.چند روز پیش درخواست کرده بودم که مرا راهنمایی فرمایید ولی تاکنون جوابی دریافت نکرده ام اگر پیگیری فرمایید ممنون میشم

 29. با سلام
  بنده آزاده و جانباز آذربایجان غربی شهرستان تکاب هستم میخواستم اطلاعاتی در مورد ثبت نام دریافت حقوق ماده 190 بسیجیان آزاده سپاه را در اختیارم بگذارید چگونه ثبت نام کنم به کجا رجوع کنم آیا خودم اقدام کنم یا از طرف سپاه اطلاع رسانی می شود ممنون از سایت خوبتان .

 30. پنج شنبه  یکی از آزاده وجانبازان رشت بنام علی عبدلی نهزمی بعد از چند ماه جدال باسرطان به یاران پیوست روحش شاد

 31. سلام
  با اینکه 26مرداد سالروز ورود آزادگان به کشوره اما در استان ایلام از دو تا از شهرستان ها خواسته شد که امروز 28مرداد شهرستان های ایوان و سرابله به یکی از اردو گاه های تفریحی روستایی در توابع شهرستان ایوان راس ساعت 12:30 ظهر حضور پیدا کنند. اما با وجود حضور تمامی آزادگان این دو شهرستان هیچکدام از مسئولین این دو شهرستان به محل تعیین شده نیامدند و پس از مدتی معطلی با وجود این گرمای طاقت فرسا ساعت 13:05دقیقه مجبور به ترک محل شدیم
  حالا سوال من این است که چرا مسئولین باید انقدر بی توجه باشند که با وجود دو روز تاخیر باز هم به محل یاد شده نیایند؟؟
  من به نمایندگی از آزادگان این شهرستان ها خواستار پیگیری از طرف مسئولین هستم

 32. من فرزند جانباز 30درصد هستم از سال 1379 تاکنون در آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه بصورت نیروی طرحی مشغول خدمت هستم .ولی تاکنون با توجه به دستور ریس جمهور در سال 1390 که نیروهای شرکتی باید تغییر وضعیت داده شوند وهمچنیین فرزند جانبازان بالای 25 درصد بدون آزمون می توانند استخدام شوند اقدامی نمی شود.لطفا راهنمایی فرمایید

 33. سلام
  سالروز ورود ازادگان به مهین اسللمی را تبریک عرض میکنم
  مسئولین محترم ستاد ازادگان کل و خراسان شمالی
  احترما” خانواده بنده 5نفرم و از بنیاد امور ایثاراگران اسفراین درب خانه مراجعه و کارت دعوت به باباامان بجنورد را دادند که مسافت از اینجا تا محل برگزاری جشن و شام جدودا100کیلومتر میباشد که بنده 5نفر عائله ام که کلا 2تا کارت شام بمن تحویل دادند و دستور دادند اکیدا” فرزند بیشتر نیاورید یعنی اینکه دونفر بیار و بقیه فرزندان ول کن به امان خدا … مگر بنیاد شهید کم سرمایه داره که اینطور به شخصیت ازادگان بی احترامی میکنند بخدا ازادگان نیازی به شام ندارند و اگر یه جشن خشک خالی با یک کیک ساندیس پذیرایی میکردند خیلی بهتر بود که درب منزل بیایند دعوت بکنند و اخطار دهند که حق نداری بیش از نفر بیاری …. واقعا” متاسفم برای خودم و مسئولین بنیاد شهید

 34. مهدی ملکی(آزاده اردوگاه11) مرداد ۲۱, ۱۳۹۴ در ۱۲:۱۵ - پاسخ

  “به بهانه سالروز ورود آزادگان، صرفاُ جهت تنویر افکار عمومی مسئولین مدعی دست اندرکار رسیدگی به امور ایثارگران”
  اینجانب مهدی ملکی دانش آموز سال چهارم دبیرستان پس از 4 مرحله اعزام تحت عنوان بسیجی به جبهه های نبرد حق علیه باطل که مجموعاُ حدود 11 ماه بصورت داوطلبانه در سنگرهای دفاع مقدس حضور داشته و در تاریخ 1365/12/15به اسارت نیروهای بعثی صهیونیستی در آمده و از تاریخ 1369/06/05به افتخار آزادگی نائل گردیده ام. با تلاش در سنگر علم ، مدارج علمی لیسانس و فوق لیسانس و دکتری مدیریت منابع انسانی را در حال به پایان رسانیدن و مدرس قوانین و مقررات اداری و استخدامی در اداره کل آموزش و پژوهش استانداری گلستان و …می باشم.و همچنین در سال 1389 بعنوان مدیر نمونه استان گلستان در جشنواره شهید رجایی نایل آمدم.
  در سال1390 که تحت عنوان معاون مدیر کل اداری و مالی استانداری گلستان به عنوان کارمند رسمی قطعی مشغول خدمت بودم با توجه به بند “و” ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اینجانب را به عنوان نیروی مازاد تلقی نمودند( و یکنفر که دوست استاندار بوده و هیچگونه شرایط ایثارگری و شرایط خاص تسرّی در قوانین که بصورت شرکتی انجام وظیفه می نمود بدون آزمون استخدامی و رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی در آورده و جایگزین بنده نمودند)و قفل درب اتاقم را تعویض نمودند و از ورودم به محل خدمت ممانعت و به اجبار به دانشگاه علوم پزشکی گلستان و متعاقبا به مرکز بهداشت شهرستان بندرگز منتقل نمودند که این امر موجب تنزل پست سازمانی و تضییع حیثیت اداری و اجتماعی بنده را در بر داشته است.و تا کنون در اداره مورد اشاره حتی یک نامه اداری به اینجانب ارجاع نشده است و کار بنده صرفا ثبت ورود و خروج خود در تایمکس اداره بوده است. با توجه به اینکه خود سالها مدرس قوانین اداری و استخدامی بوده و به تمام زوایای قانونی اشراف کامل داشته ، به تمامی مراجع ذیصلاح کتباّ اعتراض و بعضا مراجعه حضوری داشته ام و تا کنون هیچ پاسخ مستدل قانونی دریافت ننموده ام.
  لطفا مطالب اینجانب را در وبلاک خود قرار دهید تا آزمونی مجدد برای مدّعیان رسیدگی به امور ایثارگران در سازمان های دولتی باشیم. با تشکر

 35. سلام وخسته نباشید مرداد ۲۰, ۱۳۹۴ در ۱۲:۲۴ - پاسخ

  خسته نباشید
  عرض کنم خدمت شما درچند ماه اول که سایت راه اندازی شده بود همه اخبار دیده میشد وکاراتربود

 36. با سلام ضمن ارزوی قبولی طاعات وعبادات وهمجنین عرض تبریک بخاطر انتخاب شایسته حضرتعالی بعنوان اعضا هیت مدیره موسسه خو دکفایی ازادگان 

 37. سلام فرزند شهید با مدرک کارشناسی کشاورزی بلا خره با سعی وتلاش  بسیار درجهاد مشغول به کار شد اما با این شرایط محل زندگی بجنوردمحل تحصیل شیروان ومحل خدمت روستای مرزی ودور افتاد گیفان ضمنا ایشان متاهل نیز می باشد،اگر ایشان پدر شان در قید حیات بود یا فرزند یکی از مسولین بود باز همین شرایط را داشت ؟شایان ذکر است که هیچ یک از مسولین پاسخ گو این مشکل نمی باشند آیا کسی پاسخ گو است؟باتشکر

 38. با سلام حضور عزیزان که انشاا… عزیز حق تعالی باشند
  با عنایت باینکه برای رزمندگان معسر حقوق ماهیانه در نظر گرفته شده است پس قطعا رزمندگان شاغل نیز با توجه به قوانین مبهم که با مرجع قرار دادن ماده ۶۰ برنامه پنجم توسعه بنا بر استفساریه نمایندگان محترم مجلس از مرکز پژوهش رفع ابهام در تعاریف صورت پذیرفته است پس معافیت از مالیات حقوق وکسر بازنشستگی و پرداخت سرانه بیمه درمان وتکمیلی مشمول رزمندگان شاغل که در قوانین در خصوص ایثارگران عمومیت دارد میگردد .مگر اینکه در قوانین به صراحت عدم تعلق به رزمندگان قید و تاکید گردد.انشاا… که مستدل ارایه نظر فرموده وابلاغ فرمایید.
  اجرکم……

 39. با سلام از سایت بسیار جذاب شما بازدید کردم و به شما تبریک می گویم به خاطر مطالب دیدنی و مفید و اطلاعات خوب . برایتان آرزوی موفقیت دارم .

 40. اخه این سایت به چه درد میخوره؟؟؟؟همه خبر توش هست جز خقوق ازادگان…
  مهمترین خبر واس منه ازاده اخبار ماده 190 سپاه هست و بس.والسلام…
  پیگیری کن خبر جان

 41. دوستان سلام
  شما خواستید که آزادگان در باره سایت نظر بدهند برای همین بنده به عنوان یک آزاده نظر میدهم . باید صادقانه بگویم که سایت ضعیفی دارید بروز نیست و اخبار آن معمولا تاریخ مصرفشان گذشته و قدیمی هستند. بهتر است اخبار قدیمی را از سایت حذف کرده و با اخبار جدید جایگزین کنید. بیشتر مطالب خود را به آزادگان و مشکلات آنان اختصاص دهید. حرف دل آزادگان زجر کشیده بزنید کسانی که در مملکت خودشان توسط عده ای سودجو و حرامخور مورد چپاول قرار گرفته اند از حق این آزادگان و خانواده هايشان دفاع کنید . تریبونی باشید برای این قشر از جامعه ایثارگری. انشاالله

 42. سلام خسته نباشید از درست کردن سایت خوبتون.
  ولی الان خبرهای جدید بطور واضح بچشم نمیخوره.
  ممنون

پاسخ دادن به رزمنده شاغل لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *