سالگرد عملیات پیروزمند کربلای ۵/ ایران یک قدم به عملیات نهایی خود نزدیکتر شد

سالگرد عملیات پیروزمند کربلای ۵/ ایران یک قدم به عملیات نهایی خود نزدی...

رژیم درمانده عراق که از ضربه رزمندگان در عملیات کربلای ۵ کاملا گیج شده و هیچ‌گونه واکنشی را نمی‌توانست در جبهه‌ها داشته باشد، همچون گذشته اقدام به بمباران‌های بی‌هدف و ددمنشانه در شهر‌ها کرد و بسیاری...