حدیث روز/ معرفت

حدیث روز/ معرفت

سوگند به آن کس که جان محمّد بدست اوست، عمل هیچ بنده‏اى به او سودى نرساند جز با یافتن معرفت و باور به ولایت ما اهل بیت.    ...