حدیث روز/ رسم مسلمانی

حدیث روز/ رسم مسلمانی

رسول اکرم صلی الله علیه و آله: هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همّت نورزد، از آنان نیست و هر کس فریاد کمک خواهى کسى را بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست ‌ کافى، ج ۲،ص ۱۶۴...
حدیث روز/ زلزله

حدیث روز/ زلزله

امام صادق ع: هرگاه از وقوع زلزله وخراب شدن خانه ترسیدی؛ آیه ۴۱سوره فاطر راقرائت کن مکارم الاخلاق،۲۹۰