آیا درست است که بعضی افراد اقدامات شرکت خودکفایی آزادگان را به نام خود...

در گروه های اجتماعی برخی ادعا می کنند که ما فشار آوردیم و سهام بی نام با نام شد! ما فشار آوردیم و اموال افشا شد! ما فشار آوردیم و سود تقسیم شد! آیا این بیانات واقعیت دارد؟ اگر چنین است نقش هیات مدیره...

در رابطه با انتخاب نمایندگان سهامداران شرکت خودکفایی آزادگان، قانون تج...

با توجه به اینکه برخی از افراد با کپی گرفتن از برگ انتخاب نمایندگان سهامداران که توسط شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان تهیه شده، و با مراجعه به آزادگان سهامدار، نسبت به اخذ وکالت از آنان اقدام می کنند...

آیا افراد غیر آزاده هم در شرکت خودکفایی آزادگان، سهامدار هستند؟...

شرکت خودکفایی با چه سرمایه ای و با چه تعداد سهام به ثبت رسیده است؟ شرکت خودکفایی در ابتدا با سرمایه ده میلیون تومان به ثبت رسید و چون در آن زمان اطلاعات و مشخصات آزادگان بعنوان سهامدار در اختیار و دس...

مسئول حراست و انتظامات شرکت خودکفایی آزادگان را چه کسی انتخاب می کند؟...

با توجه به چند مورد دخالت در امور حراست شرکت پارس مینو، تصمیم گیری در این مورد وظیفه و مسئولیت چه کسی است؟     هر شرکت دارای ارکانی است؛ اولین رکن پس از موسسان شرکت مجامع عمومی شرکت است که ...

به همسر و فرزندان آزادگانی که پس از آزادی ازدواج کرده اند، سهام خودکفا...

پیشنهاد ایجاد موسسه خودکفایی آزادگان در سال ۱۳۷۰ از طرف مرحوم حجت الاسلام حاج آقا ابوترابی مطرح شد؛ تا در صورت تامین منابع مالی آن بتواند کمکی برای معیشت آزادگان باشد. آن طرح، شامل آزاده، همسر و فرزن...

آیا کسانی که سهام شرکت خودکفایی خود را فروخته اند، ضرر کردند؟...

چرا سهام شرکت مینو به کارکنان شرکت واگذار شده و حتی سهامی که از شرکت مینو به کارکنان واگذار شده تعدادش بیش از تعداد سهامی است که از خودکفایی به آزادگان داده شده  است؟ در شرکت هایی که سهام آن ها بعد ا...

از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بیشتر بدانیم...

چرا ظرف مدت بیست سال گذشته شرکت خودکفایی هیچ چیز به ما نداده و حق ما را ضایع کرده  و خودشان . . . ؟ آيا به اين موضوع فکر شده است که بعد از بيست سال از فعاليت شرکت با این يد و بيضا ، چه معجزه اي تاکنو...

اصلاحیه خبرجلسه سهامداران شرکت خودکفایی آزادگان...

در این جلسه آقای رحیم به آقای غلاث اهانت کرد و آقای رجبی که خود جزو سهامداران معترض و میکروفن به دست بود، به شخصی که اهانت کرد تذکر دادند و خاطر نشان کردند که؛ به کسی توهین نکنند. ولی فرد مورد نظر تو...

مختصری از وضعیت شرکت خودکفایی آزادگان از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱...

تا سال ۱۳۸۱ که خودکفایی هنوز به صورت شرکت در نیامده بود؛ تصمیم گیری چگونه انجام می شد؟ تصمیم گیری در خودکفایی در زمانی که به صورت موسسه بود توسط هیات امنا انجام می شد. هیات امنای خودکفایی که با نظر د...

آزادگان سهامدار شرکت خودکفایی : اعضای هیئت مدیره باید تغییر کنند...

در جلسه عصر دیروز آزادگان و سهام داران شرکت خودکفایی آزادگان در محل کارخانه مینو؛ آزادگان شرکت خودکفایی در اعتراض به عملکرد هیئت مدیره، خواستار تغییر اعضای هیئت مدیره و نظارت مستقیم آزادگان بر اعضای ...

چرا شخصیت حقوقی شرکت خودکفایی آزادگان از موسسه به شرکت سهامی خاص تبدیل...

در ابتدای تاسیس موسسه خودکفایی، سهام داران آن از نظر هویتی شناخته شده نبودند. البته نه اینکه معلوم نبود؛ معلوم بود آزادگان و همسر و فرزندان زمان اسارت آنان هستند؛ ولی ستاد آزادگان با وجود مکاتبات فرا...

چرا شخصیت حقوقی شرکت خودکفایی آزادگان از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل ...

پس از آن که در سال ۱۳۸۷ سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، که به صورت سهامی خاص بود بین سهام داران توزیع گردید، در صورتی که سهام داری به عللی تمایل به فروش سهام خود داشت، با مشکل قیمت گذاری سهام م...