در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویب شد؛ سود ۵۵ ریالی برای هر سهم

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان تصویب شد؛ س...

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، صبح روز یک شنبه ۲۴ تیر ماه سال جاری در محل مجتمع شهید باهنر تهران، برگزار شد و اعضا، پرداخت سود ۵۵ ریالی به ازای هر سهم را به تصویب رساندند. &...
قابل توجه وکلای محترم سهامدارانی که امکان حضور در مجمع عمومی سالیالنه را ندارند

قابل توجه وکلای محترم سهامدارانی که امکان حضور در مجمع عمومی سالیالنه ...

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: روز دوم مرداد ماه ۱۶ بنگاه و شرکت دولتی را در مجموع با قیمت تقریبی ۲۶۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهیم کرد.     با توجه به برگزاری مجمع ...