قاسم ایران از کلیدی ترین شرکت های گروه صنعتی مینو است

قاسم ایران از کلیدی ترین شرکت های گروه صنعتی مینو است...

ششمین نشست هم اندیشی مدیران و سرپرستان حسابداری شرکت قاسم ایران در سالن کنفرانس گروه صنعتی مینو، با حضور مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، نماینده وزارت بهداشت، مدیرعامل و مدیران فروش، مشاوری...