جلسه پرسش و پاسخ حضوری سهامداران با اعضای هیات مدیره و مدیر مالی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

جلسه پرسش و پاسخ حضوری سهامداران با اعضای هیات مدیره و مدیر مالی شرکت ...

بدین وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می رساند : با توجه به این که ممکن است برای برخی از سهامداران، سوالات و ابهاماتی در مورد امور شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ایجاد ...