برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از هنرمندان دعوت می‌کنیم/ زندگی شهید «ص...

امیر فهمیده گفت: «از هنرمندان، نویسندگان و ناشران دعوت می‌کنیم تا در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرات و رخدادهای آن هزاران حادثه دوران دفاع مقدس را به رشته تحریر درآورند.»...

نشر شاهد وصیتنامه کامل شهدای کشور را منتشر می‌کند...

معاون فرهنگی و امور اجمتاعی بنیاد شهید اظهار کرد: نشر شاهد در سال جاری با تبلیغات مناسبی که در فضای عمومی نمایشگاه انجام داده، راهنمایی خوبی برای از علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی فراهم کرده تا با ح...

حسد به آنان که به زیور علم و عمل آراسته اند، مانع اجابت دعاست...

  در خانواده ای که برادر یا خواهر نخاله وجود دارد که تن به ارزش های شرعی نمی دهد، به جای این که برادر یا خواهر حزب اللهی موفق را بزرگ ببیند و نسبت به او حسادت نکند و دعایش کند و از خدا بخواهد که...

پیش‌بینی مطبوعات اروپا درباره سرنوشت حکومت پهلوی...

  هم‌زمان با تلاش دولت جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت حکومت پهلوی در توجیه عملکرد سرکوب‌گرانه مأموران ساواک و قوای نظامی علیه مردم و بیت مراجع در شهر قم، بیستم اردیبهشت 1357 مطبوعات اروپا حملات نس...