قرارگاه خاتم در تب و تاب نبرد عاشورائی

  در شام غریبان شهید مهدی باکری چند دقیقه ای به ساعت 10 شب باقی مانده بود که با برادر علی عبداللهی، وارد قرارگاه تاکتیکی خاتم الانبیاء (ص) در جزیره مجنون شمالی شدیم. آقایان رضائی، صفوی، بشر دوست...

رزمندگان از ماليات حقوق معاف شدند

برابر بند ذماده 88 قانون برنامه ششم به ماده (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد. ماده۵۶ ـ صد در صد (۱۰۰%)حقوق و فوق‌العاده شغل و سای...

لیلی و مجنون مکتب خمینی در هتل پارس

  نگهبان هتل، وقتی دید در اتاق باز شد و همسرم به من خیر مقدم گفت، با تعجب، آنجا را ترک کرد، ضمن بازی با فرزند دو ساله ام مهدی به سرعت خلاصه ماجرای گذشته و تصمیم فرماندهان برای نبرد عاشورائی را ب...

آرزوی من شهادت

  یا مهدی(عج) پسر اول گفت: ➖مادر جون برم جبهه؟ گفت: ➖ برو عزیزم. رفت و والفجر مقدماتی شهید شد! ( شهید احمد تلخابی ) پسر دوم گفت: ➖مادر، داداش که رفت، من هم برم؟ گفت: ➖ برو عزیزم. رفت و عملیات خی...