پخش مستند «آخرین زمستان مجید»

مستند «آخرین زمستان مجید» مروری است بر زندگی شهید مجید صنعتی از شهدای 8 سال دفاع مقدس که توسط کارگردنی جوان ساخته شده اس و روی آنت شبکه اول سیما قرار خواهد گرفت. شهید مجید صنعتی از شهدای دفاع مقدس اس...

شهیدشدن آنهم در اسیری و غربت

تیر ماه‌67 در جزیزه‌ی مجنون‌ اسیر شده‌ بود. او را «نجف» صدا میكردند.تركش، شكمش‌ را پاره‌ كرده‌ بود. پشت‌ خط، ما را در سالنی كه‌ سقف‌ آن‌ از ورقه‌ی فلزی بود جا دادند. آنجا روی ماسه‌ها نشستیم؛ تشنه‌ و ...

مستند« عصر خمینی»

غیرت دینی رمز پیروزی انقلاب از نظرگاه امام خمینی(ره) «عصر خمینی» با موضوع غیرت و حمیت دینی و با حضور دکتر شاه حسینی، دوشنبه 11 مرداد از شبکه افق پخش خواهد شد. محمدرضا رضائیان تهیه کنندگی و کارگردانی ...

ستون بچه‌‌های اردوگاه و لحظه‌ی افتادن عمود...

‌‌گفتیم: از «ابراهیم‌ رضایی» برایمان‌ بگویید! ‌‌یكی گفت: دو چشمم‌ تیر خورده، بیناییم‌ را از دست‌ داده‌ بودم.به‌ اردوگاه‌ عنبر كه‌ رسیدیم، مرا به‌ داخل‌ آسایشگاهی پرت‌ كردند. دو دست‌ مهربان‌ نگذاشت‌ ب...