مطالبات ایثارگران

سوال – سلام اینجانب آزاده ۲۶ماه اسارت و۳۵درصدجانبازهستم سئوالی داشتم قربان…. ۱-فرزندم در رشته حقوق فارغ التحصیل شد ه ،آیا میتواند بجای خودم درآموزش وپرورش طبق ماده ۴۸استخدام شودچون درسال ...

مطالبات ایثارگران( آزاده تکریت هستم با چهارسال اسارت و٪۵۰ جانبازی)...

بنده آزاده تکریت هستم با چهارسال اسارت و٪۵۰ جانبازی تا سال ۸۱در وزارت جهادکشاورزی شاغل بودم ودر ۹/۸۱طرحی اجرا شد وبنده به واسطه بیماری فرزندم که صعب العلاج بود درخواست بازخریدی دادم واز همان سال حالت...