شب های عملیات بدر 2+ تصاویر

شب های بدر شب نوزدهم یا به تعبیری یک شب قبل از عملیات بدر، بچه های گروهان نجف در یکی از چادرها جمع شده بودند. شهید علی بهزادی مابین بچه ها نشسته بود و درد و دل با خدا را شروع کرد و با حالت تضرع از خد...

یادی از خاطرات عملیات بدر

  یادش بخیر، این روزها بدجوری به یاد عملیات بدر میفتم. انگار همین دیروز بود که همه سوار بر قایق چندین کیلومتر رو توی آب رفتیم و از آبراه های تنگ و باریکش گذشتیم و رسیدیم به……..بله؛ ر...

«دوکوهـــــــ ه » سین ندارد اما !

ساختمانهـایش ،سحرگاهانی را به خاطر دارد که رزمندگان ، با نوای دلنیشن مناجات نورایی همــدوش ِ ستارگان ، همپای فرشتگان و در کنــــار ِماه ، با خدا سخن میگفتند..  سنگر سازان بی سنگر فکـــــــــه  سین ند...

خاطرات جبهه و جنگ

  ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ﻭﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﮑﺲ ﺍﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ … ﺩﺭ ﮔﯿﻼﻧﻐﺮﺏ ﭘﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺯﺍﻧﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﺑﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﻫﻢ ...

خاطرات اسرای عراقی ( جزای دزدی)

   جزای دزدی 1 در اولین روزهای جنگ ما مهران را اشغال کردیم. چهار تیپ در اشغال این شهر شرکت داشتند. آن موقع من مسئول تدارکات تیپ 36 بودم. محل استقرار ما ساختمان فرمانداری مهران بود. دو هفته بعد ت...