همایش بزرگ فیروزه های درخشان اسارت

         سخنان گوهربار آزاده شهید سید علی اکبر ابوترابی گر چه امروز شما این روز با عظمت را در این تنگنای اسارت می‌گذرانید، مطمئن باشیم امروز متوجه دعای خاص آقا امام زمان (عج) خواهید بود. هیچ شکی در ا...