سؤالات متداول ایثارگران / مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تأیید آزادگی...

     مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تأیید آزادگی چیست؟ الف: در خصوص اسرای جنگی و گروگان‌های گروهک‌های معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران: • تهیه و ارائه صورتجلسه از بالاترین رده ایثارگران یگا...

غذای اسیر عراقی با سرباز ایرانی یکی بود!...

در سال ۱۹۴۹، کنوانسیون ژنو به امضا رسید و در آن مقررات ویژه‌ای درخصوص رفتار با اسرای جنگی قید شد تا مطابق حقوق وعزت انسانی با آنان برخورد شود. ۳۱ سال بعد از تصویب این قانون، جنگ تحمیلی عراق بر علیه ا...

اسرا رها یافته از دام منافقین

  در جنگ بین دول متخاصم اسارت ومقوله پناهندگی از بدیهیات موجود درتاریخ جنگهاست ودر شرایطی ممکن است اسیری پناهندگی کشورحریف را بپذیرد اما این مقوله در جنگ ایران وعراق بخاطر حضور گروه مجاهدین شکل ...

تصاویر / اسرای ایرانی در عراق

وضعیت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق یکی از نقاط نادیده و پنهان جنگ تحمیلی به شمار می‌رود. رژیم بعث که در آن زمان در رفتار با اسیران ایرانی همه کنوانسیون‌های بین المللی را نادیده می گرفت به هیچ عکا...