پیش‌بینی مطبوعات اروپا درباره سرنوشت حکومت پهلوی...

  هم‌زمان با تلاش دولت جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت حکومت پهلوی در توجیه عملکرد سرکوب‌گرانه مأموران ساواک و قوای نظامی علیه مردم و بیت مراجع در شهر قم، بیستم اردیبهشت 1357 مطبوعات اروپا حملات نس...

هفت روز آوارگی

درعملیات مرصاد اسیر شدم. با شروع عملیات و گم کردن همرزمانم، هفت روز، من و یکی از دوستانم درکوها و بیابانهای منطقه، آواره وسرگردان بودیم تا اینکه درکنار رود خانه ای  که آبش ازقصرشرین به طرف عراق در جر...

نخبگان نسبت به پردازش درست نقش شهدا ورود پیدا کنند...

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با تأکید بر ضرورت پردازش درست نقش شهدا در ابعاد مختلف، اظهار کرد: دانشگاهیان و نخبگان ما باید نسبت به پردازش درست نقش شهدا ورود پیدا کنند این درحالی‌است که ا...