گفت وگو با سید مدهت الحسینى، هنرمند عراقى که بعد از اسارت درایران ماند...

سال ها بود که همدیگر را ندیده بودیم یک ماه که گذشت مشکلاتى براى او پیش آمد. شهید نظران پیشنهاد داد که او بماند و ما کارهاى پناهندگى او را انجام دهیم ولى برادرم قبول نکرد و شهید نظران گفت او را با هوا...

هفت روز آوارگی

درعملیات مرصاد اسیر شدم. با شروع عملیات و گم کردن همرزمانم، هفت روز، من و یکی از دوستانم درکوها و بیابانهای منطقه، آواره وسرگردان بودیم تا اینکه درکنار رود خانه ای  که آبش ازقصرشرین به طرف عراق در جر...

نخبگان نسبت به پردازش درست نقش شهدا ورود پیدا کنند...

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با تأکید بر ضرورت پردازش درست نقش شهدا در ابعاد مختلف، اظهار کرد: دانشگاهیان و نخبگان ما باید نسبت به پردازش درست نقش شهدا ورود پیدا کنند این درحالی‌است که ا...

هلاکت یک سرباز عراقی

درست یادم است ۱۲شب بود؛ ۲۹/۱۲/۶۸٫ داشتم با خدای خود راز و نیاز می کردم که خوابم برد. در خواب سیدی را دیدم که شال سبزی بر گردن داشت. از او راجع به آزادیمان پرسید. گفت:۹ماه دیگر آزاد خواهید شد....