مصوبه هیئت دولت در خصوص تعیین مشاغل زیان‌آور ایثارگران...

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان اداری و استخدامی کشور وزارت تعاون: کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۵/۸/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشو...

تسهیلات ویژه بازنشستگی جانبازان مشمول بیمه تأمین اجتماعی...

تسهیلات ویژه بازنشستگی جانبازان مشمول بیمه تأمین اجتماعی : قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران طی مصوبه ١ آذر ١٣۶٧ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در این قانون به مستخدمین جانباز انقل...

ارائه تسهیلات ویژه برای بازنشستگی جانبازان مشمول سازمان تأمین اجتماعی...

به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ سید محمد علی جنانی اظهار کرد: قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران طی مصوبه اول آذر ۶۷  مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در این قانون به مستخ...

قانون بازنشستگی جانبازان

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ‌ماده واحده – کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها مؤسسات و شر...