۲۲ دی – تشکیل شوراى انقلاب اسلامى

بیست‌ودوم دی ۱۳۵۷ اولین نهاد برخاسته از انقلاب اسلامى توسط امام خمینى(ره) شکل گرفت. امام که از چند ماه پیش برخى چهره‌های شناخته شده و با صلاحیت را در داخل کشور، مأمور شکل‌دهى شورایى موقت با هدف اداره...