دستیار اوباما: پرونده منطقه باید از سردار سلیمانی گرفته و به کانل ظریف...

معاون مشاور امنیت ملی آمریکا می گوید خارج کردن مدیریت پرونده منطقه در ایران از دست «تندروها» مهم ترین اولویت این کشور در قبال ایران است. بنجامین رودز که معاون سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا در امو...

واشنگتن به ریاض هشدار داد

“جاش ارنست” سخنگوی کاخ سفید گفت، عربستان سعودی از منافع مشترک با آمریکا در حمایت از نظام مالی جهانی آگاه است. وی هشدار داد که ضربه زدن به ثبات این نظام مالی به نفع عربستان نیست. این اظهار...

محدودیت‌های عمده برای صنایع آمریکا در تجارت با ایران همچنان پابرجاست...

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت محدودیت های عمده برای صنایع آمریکایی در تجارت با ایران همچنان به جای خود باقی است. وی افزود: قوانین مفصلی وجود دارد که مانع از روابط تجاری گسترده بین ایران و آمریکا می ش...