برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

به اطلاع کلیه سهامداران گرامی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و وکلای قانونی آنان می رساند، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت خودکفایی آزادگان مورد تأیید حسابرس مستقل واقع شده و مجوز سازمان بورس نیز دریافت ...

مسابقه برای سهامداران شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

بدهی معوق شرکت های تحت پوشش شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

سوال :  آیا بدهی معوق 100 میلیارد تومانی شرکت پخش قاسم ایران به شرکت های تحت پوشش شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان صحت دارد؟   جواب : عدد اعلامی صحیح نیست و معلوم نیست این عدد از کجا استخراج شده ...

دیدار با برخی از نمایندگان سهامداران و تعدادی از آزادگان استان خوزستان...

در این جلسه سهامداران آزاده و نمایندگان آنان، حول موضوعات زیر از مسئولین شرکت خودکفایی آزادگان سوال کردند: 1.  اطلاع رسانی به جامعه هدف و سهامداران. 2. امورات شرکت خودکفایی آزادگان باید به گونه ای پی...

ادامه نشست های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خودکفایی آزادگان با تع...

  در این جلسه،آقای اکبرزاده رییس هیات مدیره خودکفایی آزادگان، ضمن خیر مقدم به نمایندگان جدید سهامداران در استان های مذکور، در خصوص فعالیت های شرکت، شفافیت در اموال و دارایی ها و ارایه آنها به سا...