ابراهیم نصیری برای چهار سال دیگر سکاندار هیات جانبازان و معلولین استان...

  منطقه مرکزی، مجمع انتخاباتی هیات جانبازان و معلولین استان مرکزی صبح امروز با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان و اعضای مجمع در شرایط برگزار شد که محمود خسروی‌وفا رییس فدراسیون جانبازان و معلو...