پیام رییس مجلس شورای اسلامی به کنگره شهید غیوری زاده...

رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی به کنگره شهید غیوری زاده در ایلام بر پایمردی و غیرت عشایر در پاسداشت ارزش‌های دینی و ملی و تلاش شبانه روزی آنان در رونق بخشی به تولید کشور و جهاد اقتصادی از سوی دیگر ا...