قابل توجه سهامداران محترم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

  مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ با اکثریت آرا با افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ درصد از محل سود انباشته موافقت نمود . صورت جلسه افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ در سایت کدال سازمان بورس درج...

بیستمین جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ در جمع سهامداران استان کرمانشاه+ ...

بیستمین نشست هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ در شهر کرمانشاه درتاریخ یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۸ با حضور آقایان : اکبرزاده رئیس هیات مدیره ، غلاث نایب رئیس هیات مدیره ، نعمت پرور مدیر عامل ، عباسی مدیر روابط عموم...