دارایی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

  سوال : برخی از سهامداران تصورات متفاوتی از دارایی شرکت خودکفایی دارند، برخی دارایی خودکفایی را ۶۰۰ میلیارد تومان، برخی آنرا ۱۰۰۰ میلیارد تومان و برخی دیگر آنرا ۳,۰۰۰ میلیارد تومان و حتی بیشتر ...

بیستمین جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ در جمع سهامداران استان کرمانشاه+ ...

بیستمین نشست هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ در شهر کرمانشاه درتاریخ یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۸ با حضور آقایان : اکبرزاده رئیس هیات مدیره ، غلاث نایب رئیس هیات مدیره ، نعمت پرور مدیر عامل ، عباسی مدیر روابط عموم...

سهام خودکفایی آزادگان (شنبه ۹ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان (چهارشنبه ۶ بهمن )...

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان (سه شنبه ۵ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان ( دوشنبه ۴ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...