قابل توجه سهامداران محترم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

  مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ با اکثریت آرا با افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ درصد از محل سود انباشته موافقت نمود . صورت جلسه افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ در سایت کدال سازمان بورس درج...

بیستمین جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ در جمع سهامداران استان کرمانشاه+ ...

بیستمین نشست هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ در شهر کرمانشاه درتاریخ یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۸ با حضور آقایان : اکبرزاده رئیس هیات مدیره ، غلاث نایب رئیس هیات مدیره ، نعمت پرور مدیر عامل ، عباسی مدیر روابط عموم...

اعلام نتایج انتخابات نمایندگان سهامداران استان گیلان...

ضمن تقدیر و سپاس از مشارکت خوب سهامداران محترم استان گیلان، جهت انتخاب وکلا و نمایندگان خود به اطلاع می رساند:   پس از انقضاء مدت انتخابات در آن استان، فرم های وکالت طی صورتجلسه ای به شرکت ارسال گردی...

مسابقه برای سهامداران شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان (شنبه ۹ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

اعلام نتایج انتخابات نمایندگان سهامداران استان لرستان...

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان (سه شنبه ۵ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان ( دوشنبه ۴ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

اعلام نتایج انتخابات نمایندگان سهامداران استان مازندران...

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...