ارایه اطلاعات جلسات هیات مدیره و صورتجلسات هیات مدیره شرکت به آزادگان...

  سوال : چرا اطلاعات جلسات هیات مدیره و صورتجلسات هیات مدیره شرکت به آزادگان ارایه نمی شود؟ جواب : اکنون این شرکت تبدیل به سهامی عام شده است، یعنی شرکتی که خاص افراد خاصی نیست و همه مردم می توان...

پاسخ به برخی از شبهات و ابهامات در شبکه های اجتماعی...

  سوال: فردی در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی سوالی مطرح کرده اند با این متن که {در کجای قانون انتخابات استانی ذکر شده است؟ جواب: مطابق ماده ۱۰۲ لایحه اصلاح قانون تجارت، حضور وکیل صاحب سهم و نماینده ...

مسئولیت نظارت و رسیدگی بر عملکرد هیات مدیره و مدیرعامل به عهده چه کسی ...

سوال: گفته می شود که هیچگونه رسیدگی و نظارت بر عملکرد و حساب و کتاب هیات مدیره و مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان انجام نشده است؟ چرا؟ و مسئولیت این امر به عهده کیست؟  جواب: عملکرد مدیران شرک...

چگونگی اطلاع رسانی به سهامداران

سوال: از زمان تاسیس شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان اطلاع رسانی به سهامداران چگونه انجام شده است؟ جواب: موسسه اقتصادی و خودکفایی آزادگان در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده و بر اساس شخصیت حقوقی خود، هیات مدیره...

اطلاعیه برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفا...

به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهام داران مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۵/۰۴/۲۲، به اطلاع می رساند، جلسه  نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)، از ساعت ۹ صبح ...

توضیح و تصحیح در خصوص مجمع خودکفایی

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)، که در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود، بدین وس...

ترکیب سهامداران آزاده در شرکت های تحت پوشش خودکفایی آزادگان چگونه است؟...

لطفا ترکیب سهامداران شرکت پارس مینو (سهامی عام) را بفرمایید، آیا افراد آزاده جزو سهامداران این شرکت هستند؟ شرکت پارس مینو (سهامی عام) دارای حدود شانزده هزار (۱۵،۷۹۰(نفر سهامدار است. از این تعداد، ۵۴ ...

چرا شخصیت حقوقی شرکت خودکفایی آزادگان از موسسه به شرکت سهامی خاص تبدیل...

در ابتدای تاسیس موسسه خودکفایی، سهام داران آن از نظر هویتی شناخته شده نبودند. البته نه اینکه معلوم نبود؛ معلوم بود آزادگان و همسر و فرزندان زمان اسارت آنان هستند؛ ولی ستاد آزادگان با وجود مکاتبات فرا...

چرا شخصیت حقوقی شرکت خودکفایی آزادگان از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل ...

پس از آن که در سال ۱۳۸۷ سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، که به صورت سهامی خاص بود بین سهام داران توزیع گردید، در صورتی که سهام داری به عللی تمایل به فروش سهام خود داشت، با مشکل قیمت گذاری سهام م...