مسائل خصوصی

مسائل خصوصی

خدا رحمتش کند خیلی هیکلی بود . فرمانده گردان کربلا ،سید مجید شاه حسینی راضی نبود در عملیات شرکت کند . اما وقتی نیروهای گردان در حال سوار شدن در لندکروز ها بودند ؛ او زودتر از همه با یک گونی به روی دو...