برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

به اطلاع کلیه سهامداران گرامی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و وکلای قانونی آنان می رساند، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت خودکفایی آزادگان مورد تأیید حسابرس مستقل واقع شده و مجوز سازمان بورس نیز دریافت ...

نشستی صمیمی با نمایندگان سهامداران استان اصفهان+ تصاویر...

آقای اکبرزاده رییس هیات مدیره، آقایان سجاده چی و غلاث عضو هیات مدیره و آقای مهندس نعمت پرور مدیرعامل، و آقای ندرلو مسئول پشتیبانی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، حضور یافتند. در این دیدار، هر کدام ا...

اخبار مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ سه شنبه 95/05/05 در محل اردوگاه شهید باهنر تهران با حضور تعدادی از سهامداران، نماینده سهامداران، نماینده سازمان بورس و بازرس و حسابرس قانونی شرکت، جلسه هم اکنون در حا...

دکترین شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان را چه کسی تعریف می کند؟!...

سوال: گفته می شود دکترین شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان توسط کسانی دیگر، خارج از شرکت تعریف می شود، آیا این بیان واقعیت دارد؟ جواب: ارکان هر شرکت، یعنی تصمیم گیران و مسولین و عاملین شرکت، بر اساس قا...

طبق قانون، مجمع عمومی فوق العاده چگونه تشکیل می شود؟...

سوال: گفته می شود 95 درصد سهامداران خواستار تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره هستند، انجام این خواسته چگونه ممکن است؟ جواب: طبق قانون اگر فقط 20 درصد از صاحبان سهام شرکت خواستار تشکی...