بکار گیری آزادگان و یا فرزندان شاهد در شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

  سوال: در جلسه مدیران خودکفایی با نمایندگان اصفهان آقای غلاث در خصوص بکار گیری آزادگان و یا فرزندان در شرکت فرمودند ما کسی را مشغول نکرده ایم چون به علت گرمای زیاد و کار مشقت بار کسی طاقت کار ر...

سهام شرکت مینو خرمدره

  سوال (۱۷۸): سوال شده است چرا و با کدام مجوز شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ۳۰ درصد از سهام شرکت مینو خرمدره را بدون رعایت موازین قانونی به موسسه پیام آزادگان واگذار نموده است؟ جواب (۱۷۸): شرک...

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان...

به اطلاع کلیه سهامداران گرامی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و وکلای قانونی آنان می رساند، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت خودکفایی آزادگان مورد تأیید حسابرس مستقل واقع شده و مجوز سازمان بورس نیز دریافت ...

بیستمین جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ در جمع سهامداران استان کرمانشاه...

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بیستمین نشست هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ در شهر کرمانشاه درتاریخ یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۸ با حضور آقایان : اکبرزاده رئیس هیات مدیره ، غلاث نایب رئیس هیات...

سهام خودکفایی آزادگان (شنبه ۹ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان (چهارشنبه ۶ بهمن )...

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان (سه شنبه ۵ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان ( دوشنبه ۴ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان ( شنبه ۲ بهمن )

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...

سهام خودکفایی آزادگان ( چهارشنبه ۲۹ دی )...

درباره ما اهداف سایت آزادگان ایران : احیاء فرهنگ خون و شهادت و ایثار و مقاومت آزادگان با بهره برداری از توان و استعداد عزیزان آزاده که صاحب نظر و خلاق می باشند و به دور از هرگونه وابستگی سیاسی بصورت ...