بازدید هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خودکفایی آزادگان از شرکت های صنعتی م...

در تاریخ شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ رییس هیات مدیره آقای اکبرزاده به همراه نایب رییس هیات مدیره آقای غلاث و آقای مهندس نعمت پرور مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به اتفاق آقایان مهندس مهرعطا از شرکت پارس ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (...

به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهام داران مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۵/۰۴/۲۲، به اطلاع می رساند، جلسه  نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)، ساعت ۹ صبح روز...

موضوع فعالیت شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان چیست؟ هلدینگ چیست؟...

موضوع فعالیت شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان چیست؟ موضوع فعالیت شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان همانگونه که در سایت سازمان بورس نیز قابل مشاهده است؛ عبارت است از فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت...

مسئول حراست و انتظامات شرکت خودکفایی آزادگان را چه کسی انتخاب می کند؟...

با توجه به چند مورد دخالت در امور حراست شرکت پارس مینو، تصمیم گیری در این مورد وظیفه و مسئولیت چه کسی است؟     هر شرکت دارای ارکانی است؛ اولین رکن پس از موسسان شرکت مجامع عمومی شرکت است که ...

آیا کسانی که سهام شرکت خودکفایی خود را فروخته اند، ضرر کردند؟...

چرا سهام شرکت مینو به کارکنان شرکت واگذار شده و حتی سهامی که از شرکت مینو به کارکنان واگذار شده تعدادش بیش از تعداد سهامی است که از خودکفایی به آزادگان داده شده  است؟ در شرکت هایی که سهام آن ها بعد ا...

مختصری از وضعیت شرکت خودکفایی آزادگان از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱...

تا سال ۱۳۸۱ که خودکفایی هنوز به صورت شرکت در نیامده بود؛ تصمیم گیری چگونه انجام می شد؟ تصمیم گیری در خودکفایی در زمانی که به صورت موسسه بود توسط هیات امنا انجام می شد. هیات امنای خودکفایی که با نظر د...

ماجرای بدهی شرکت قاسم ایران به شرکت های تحت پوشش شرکت خودکفایی آزادگان...

در مورد عدم تسویه حساب شرکت قاسم ایران با شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، باید اذعان نمود؛ شرکت قاسم ایران جزو اموال شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان محسوب می شود و اینکه چرا شرکت قاسم ایران با شرکت ...

ماجرای اجاره برند مینو در قبال دریافت مبلغ ۳میلیارد تومان...

الف – شرکت مینو فارس(شرکت قند خرما شیراز ) از شرکت های زیر مجموعه شرکت پارس مینو می باشد . ب – پس از ثبت شرکت مینو شرق(زاهدان) و شرکت مینو فارس(قند خرما شیراز) شرکت های مذکور با برند و لوگو مین...