دلنوشته‌ امروز صبح عفت مرعشی برای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ عکس...

همسر آیت الله در دلنوشته ای کوتاه این جملات را روی کاغذ نوشت: به عادت هر روز صبح بشقابی برایش روی میز صبحانه گذاشتم. نگاهش کردم. آشیخ اکبر آقا چهره اش امروز از همیشه نورانی تر بود. ناگهان این بیت شعر...

لیست غذایی که اسرای ایرانی در زندان‌های عراق می خوردند...

سیدناصر حسینی‌پور در کتاب «پایی که جا ماند؛ یادداشت‌های روزانه از زندان‌های مخفی عراق» شرایط دشوار اسرای ایرانی را به تصویر کشیده است.   خاطره ذیل قسمتی از این کتاب است: در کمپ ملحق توالت‌ها مقر...