سؤالات متداول ایثارگران/ مابه التفاوت وام مسکن چیست؟...

شرایط ونحوه شرکت درکمیسیون حالت اشتغال چیست؟ درخواست متقاضیان کمیسیونهای حالت اشتغال از سوی ادارات پذیرش استانها به اداره کل پذیرش و اموراداری ایثارگران ارجاع شده و پس از تأیید واجد شرایط بودن متقاضی...

ایستگاه خاطره

ما با او شوخی کردیم و گفتیم: «نه بابا، آقاسید، شما که شهید نمی شوی.»گفت: «باور کنید من شهید می شوم و همین تویوتایی که الان از اینجا عبور کرد، وقتی برگردد شما مرا داخل آن تویوتا می گذارید!»ما بازهم مط...

۳۶۵۰ روز اسارت، به روایت نخستین روحانی اسیر دفاع مقدس...

اسیر و اسارت واژگان ناخوشایندی برای روح و جسم انسان‌هاست؛ آن هم اگر برای مدت‌های طولانی و در بدترین شرایط ممکن باشد و فکر اینکه دیگر راه بازگشتی وجود ندارد، همه وجود را بیازارد. اما آنگاه که پای دفاع...