رسیدگی بندالف ماده ۱۰۳ قانون ایثارگران در کمیسیون اجتماعی...

رسول خضری با بیان این مطلب  گفت: این لایحه از دی ماه سال ۹۱ مطرح شده بود و یک بار هم در قالب طرح اصلاح ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: با توجه به این که امو...

طرح دو فوریتی دائمی شدن قانون ایثارگران تقدیم مجلس شد...

مایندگان ایثارگر مجلس شورای اسلامی با امضای طرح دوفوریتی و ارائه آن به هیئت رئیسه خواستار دائمی شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجل...