از اسیری که در سنگرش پنهان شده بود تا شهادت با گلوله مستقیم تانک...

علیرضا روشنایی از رزمندگان گردان ادوات لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام در خاطره ای می گوید: سال ۶۵ عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه بود. سنگر فرماندهی که در ضلع جنوبی دریاچه ماهی مستقر بود و تمامی هماه...