پای درس اخلاق سیدِ آزادگان(ایام فاطمیه)...

ایام‌ متعلق‌ به‌ صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) است. امیدواریم‌ خداوند متعال‌ به‌ حقیقت‌ آن‌ شفیعه روز جزا، فرج‌ امام‌ زمان(عج) و فرج‌ این‌ امت‌ را نزدیک‌ فرماید . خداوند به‌ حقیقت‌ صدیقه کبری فاطمه‌ زهرا(...

پای درس اخلاق سیدِ آزادگان(میلاد رسول اکرم (ص)و امام صادق (ع))6 قسمت پ...

انسانی که قلبش را اصلاح نکرده و قلبش لحظه لحظه متاثر می شود و از غرایز مختلف الهام می گیرد، این قلب کجا و آن قلبی که در سایۀ بهره گرفتن از این فیض و رحمت پروردگار عالم جز به پاکی ها و خدمت و بندگی خد...

پای درس اخلاق سیدِ آزادگان(میلاد رسول اکرم (ص)و امام صادق (ع))5...

ملت شریف و شایسته از نیاکان پاک ما این واقعیت را دریافته اند و این فضل و رحمت الهی وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین (ع) را بس گرانقدر و شایسته برای خود یافتند و به هر بهایی که شد در حفاظ...

پای درس اخلاق سیدِ آزادگان (میلاد رسول اکرم (ص)و امام صادق (ع))۴...

خدا به آبروی محمد(ص) و آلش،این عید بزرگ سالروز ولادت منبع فیض و رحمت، وجود نازنین حضرت رسول اکرم، پیامبر گرامی ِ شریعت مقدس اسلام وسالروز ولادت فرزند برومندشان حضرت امام جعفر صادق (ع)،تکمیل کنندۀ این...